Siirry suoraan sisältöön

Afarak osake

Afarak Group Oyj on suomalainen kaivosyhtiö. Yhtiön päätoimipiste on Helsingissä, mutta sen toiminta ulottuu laajasti maailmalle, erityisesti Etelä-Afrikkaan ja Turkkiin, joissa sijaitsevat sen merkittävimmät tuotantolaitokset. Afarakin osake on listattu Helsingin pörssiin. Sijoittajille se on mielenkiintoinen mahdollisuus saada oma osuutensa metallien ja kaivosalan markkinoiden tuotoista.

Mikä on Afarak osake?

Afarak osake on siis suomalaisen kaivosyhtiö Afarak Group Oyj:n liikkeeseen laskema osake. Helsingin pörssiin se on listattu tunnuksella AFAGR. Afarak-osakkeet edustavat omistusosuutta yhtiöön. Sijoittajille se tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa omalta osaltaan yhtiön päätöksentekoon osakkeenomistajille järjestetyissä kokouksissa.

Afarak panostaa erityisesti kromimalmin ja erikoisseosten tuotantoon. Siksi yhtiön osakkeen arvo peilaa sekä kaivosalan markkinatilanteita että Afarakin omaa taloudellista suorituskykyä. Parhaimmillaan Afarakin osake tarjoaa mahdollisuuden hyötyä kaivos- ja metallimarkkinoiden suhdannevaihteluista ja yhtiön strategisista liiketoimintapäätöksistä. Huonoimmillaan sijoittaja voi sen sijaan menettää rahansa.

Afarak osake - Kurssi tänään (AFAGR)

Osake (AFAGR) on noteerattu Helsingin pörssissä. Sen kurssi heijastaa yhtiön tämän hetken taloudellista suorituskykyä sekä markkinoiden yleisiä trendejä. Tämä artikkelin kirjoituspäivänä Afarakin hinta oli korkeimmillaan 0,32 euroa. Osakekurssin kehitykseen vaikuttavat aina monet tekijät; Afarakin kohdalla erityisesti raaka-aineiden hinnat, ja erityisesti kromin hinta, sekä yhtiön omat toimet ja talousuutiset.

Afarak osakkeen historia

Jo Afarakin nimihistoria kuvastaa yhtiön kehittymistä ja strategisia muutoksia vuosien varrella. Yhtiö perustettiin vuonna 1987 nimellä Ruukki Group Oyj. Tällä nimellä se toimi pitkään, keskittyen erilaisiin teollisuudenaloihin, kuten terästuotantoon ja puunjalostukseen.

Alkuvuosinaan yhtiö keskittyi laajentamaan toimintaansa ja hankkimaan uusia kaivoskohteita. Tämä näkyi selkeästi osakekurssin nousuna. Helsingin pörssiin yhtiö listautui vuonna 2003. Vuonna 2010 Afarak päätti uudelleenbrändätä itsensä. Se alkoi keskittyä erityisesti kaivostoimintaan ja erikoismetallien tuotantoon. Tämän seurauksena yhtiö hankki useita uusia kaivoskohteita ja jalostuslaitoksia Etelä-Afrikasta ja Turkista.

Vuonna 2013 yhtiö muutti nimensä Afarak Group Oyj:ksi. Uuden nimen haluttiin symboloivan yhtiön laajentumista ja sen keskittymistä erityisesti kromimalmin ja erikoisseosten tuotantoon.

Afarakin vuodet ovat täyttyneet erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Kaivosteollisuuden suhdanneherkkyys ja raaka-aineiden hintojen vaihtelut ovat luonnollisesti vaikuttaneet yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn. Esimerkiksi kromin hinnan lasku voi heikentää yhtiön kannattavuutta paljonkin, ja hinnan nousu voi tietenkin parantaa sitä merkittävästi. Afarak on omien sanojensa mukaan yrittänyt vastata markkinoiden haasteisiin tehostamalla toimintaa ja etsimällä yhä uusia markkinoita tuotteilleen.

Afarak yrityksenä

Yritys muodostuu kahdesta liiketoimintasegmentistä. Toinen on rautaseokset ja toinen erikoismetalliseokset. Kaivostoimintaa on Etelä-Afrikassa, Turkissa ja Serbiassa. Jalostuslaitokset sijaitsevat puolestaan Saksassa ja Serbiassa. Afarakin tuotteita puolestaan myydään ympäri maailmaa ja eri aloilla. Afarak sanoo pystyvänsä valmistamaan ainutlaatuisen seosyhdistelmän kullekin asiakkaalle, mikä tekee siitä erittäin merkittävän erikoisseosten valmistajan maailmalla.

Tänä päivänä Afarak on moderni yritys, joka panostaa voimakkaasti teknologiaan ja kestävään kehitykseen. Se käyttää edistyksellisiä kaivos- ja tuotantomenetelmiä, jotka Afarakin mukaan vähentävät ympäristövaikutuksia ja parantavat resurssitehokkuutta. Yhtiö sanoo pyrkivänsä myös jatkuvasti parantamaan turvallisuutta ja työolosuhteita kaikissa maissa, missä se toimii.

Osakkeen suorituskyky

Afarakin osake on kokenut isoja vaihteluita listautumisestaan lähtien. Alkuvuosina osakekurssi nousi, kun yhtiö laajensi toimintaansa ja hankki uusia kaivoskohteita. Vuoden 2010 uudelleenbrändäyksen ja strategian muutoksen jälkeen osakekurssi nousi hetkellisesti, kun markkinat reagoivat positiivisesti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tuoreimmat liikevaihtoluvut ovat olleet kuitenkin huonoja. Heinä-joulukuussa 2023 yrityksen liikevaihto laski 107 miljoonasta eurosta 58 miljoonaan euroon. Näin ollen myynnin lasku oli siten todella huimaa, yli 45 prosenttia. Toisaalta, jos katsotaan vain louhittuja tonneja, ne kasvoivat silti merkittävästi: 86 prosenttia vajaaseen 174 000 tonniin.

Yhtiön taloudellinen tilanne ja osakkeen kurssikehitys mietityttävät sijoittajia. Afarakin osakkeen arvo on vaihdellut markkinatilanteen ja yhtiön omien toimien mukaan. Viime aikoina yhtiö on yrittänyt parantaa kannattavuuttaan ja yrittänyt vahvistaa tasettaan muun muassa kustannusleikkauksilla ja investoinneilla tuotantolaitoksiin.

afarak osake

Kannattaako osakkeita ostaa?

Yhtiön mukaan viimeisimpiin huonoihin tuloksiin on vaikuttanut markkinoiden hidastuminen. Siitä on menty kovaa vauhtia sekä liikevaihto- että kannattavuusmarginaalien laskuun. Kaivokset kuitenkin onnistuivat jatkamaan positiivista kehitystään. Niin myynti kuin kaivostoiminta kasvoivat sekä Turkin kaivoksissa että Etelä-Afrikan kaivoksissa, jos niitä verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Se, mikä sitten vaikutti kuitenkin negatiivisesti konsernin kannattavuuteen, oli matalahiilisen ferrokromin alemmat keskimääräiset myyntihinnat ja myyntimäärät.

Tulevaisuuden näkymät ovat kaivosyhtiöille aina osittain epävarmoja, mutta Afarakilla on useita mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen. Yhtiö on panostanut uusien kaivoshankkeiden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä teknologian hyödyntämiseen tuotantoprosessien parantamiseksi. Lisäksi kasvava kysyntä erikoismetalleille ja ympäristöystävällisemmille tuotantotavoille tarjoaa yhtiölle jatkossa potentiaalisia markkinamahdollisuuksia.

Yhteenveto

Afarak Group Oyj:n tarina on esimerkki suomalaisesta innovatiivisuudesta ja kyvystä sopeutua globaaleihin markkinamuutoksiin. Välillä muutoksiin sopeudutaan hyvin, ja välillä huonommin. Tämä tarjoaa sijoittajille mielenkiintoisen ja jännittävänkin mahdollisuuden osallistua kaivos- ja metallialan kehitykseen. Vaikka haasteita on ollut ja on yhä tälläkin hetkellä, Afarak keskittyy koko ajan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, jotta se selviytyisi paremmin epäsuotuisista markkinaolosuhteista.

Afarakin hienous on ollut jo useiden vuosien ajan se, että se on ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja. Vähähiilistä ferrokromia pidetään ilmastonmuutoksen suhteen ”pelastavana” materiaalina ilmailu-, auto-, vihreän energian ja useiden muiden teollisuudenalojen tuotannossa. Näin ollen se voi osakkeena olla erittäin eettinen valinta, jos haluaa salkkuunsa vain vastuullisten yritysten osakkeita.

UKK

Afarak Group Oyj on suomalainen kaivosyhtiö, joka on erikoistunut kromimalmin ja erikoisseosten tuotantoon. Yhtiö toimii globaalisti, erityisesti Etelä-Afrikassa ja Turkissa, ja sen osake on listattu Helsingin pörssissä.

Afarak osaketta voi ostaa ja myydä sijoitus- ja välityspalveluita tarjoavien finanssilaitosten, kuten pankkien ja eri välittäjäyhtiöiden kautta.