Siirry suoraan sisältöön

SSAB AB osake

Pikalaina: Väliaikainen rahoitusvaihtoehto taloudellisiin haasteisiin

SSAB on menestynyt ruotsalainen teräsyhtiö, jonka toiminta keskittyy erikoisterästen valmistukseen ja kehittämiseen. SSAB:n terästä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten rakentamisessa, kuljetuksessa, kaivostoiminnassa ja energiantuotannossa. Tuotantolaitoksia yhtiöllä on Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on hyvä maine, ja sitä pidetään yhtenä maailman johtavista teräksen valmistajista.

Jos etsit sijoitussalkkuusi erityisesti kestävän kehityksen huomioivaa ja vastuullista sijoituskohdetta, lue tämä artikkeli. Kerromme sinulle, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon, jos harkitset sijoittamista SSAB:n osakkeisiin.

SSAB osakkeen kehitys

SSAB:n osakkeet muodostuvat kahdesta eri osakesarjasta: SSAB A ja SSAB B. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen ja kukin B-sarjan osake yhden äänen kymmenesosaan. Tämä tarkoittaa sitä, että SSAB A-sarjan osakkeilla on enemmän äänivaltaa kuin B-sarjan osakkeilla.

SSAB:n osakkeiden hinta on vaihdellut paljon viime vuosina, mutta yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään vakaan aseman terästeollisuudessa. Se, että SSAB on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin, tuotekehitykseen ja kestävään kehitykseen, on auttanut yhtiötä säilyttämään kilpailukykyisyytensä markkinoilla.

Esimerkiksi yhtiön vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tulos oli positiivinen, ja SSAB ilmoittikin hyvästä markkinatilanteesta. Osakkeen hinta oli nousussa koko vuoden 2022, mikä kertoo sijoittajien luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

SSAB:n myönteinen liiketaloudellinen kehitys on jatkunut vuoteen 2023. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa 30–50 % tuloksestaan, ja yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2022 osinkoa 8,70 Ruotsin kruunua osakkeelta.

SSAB

Osakkeiden ja muiden sijoitusinstrumenttien ostaminen ja hallussapito suositulla Nordnet-kaupankäyntialustalla on helppoa. Nordnet tarjoaa laajan valikoiman saatavilla olevia osakkeita, hyödykkeitä ja ETF-rahastoja. Klikkaa linkkiä ja avaa oma Nordnet-tilisi muutamassa minuutissa.

Miten yritys on syntynyt?

SSAB on syntynyt kahden ruotsalaisen teräsyhtiön, Stora Kopparbergs Bergslags AB:n ja Svenskt Stål AB:n yhdistymisestä vuonna 1978. Fuusion myötä SSAB:sta tuli yksi Euroopan suurimmista teräsyhtiöistä. Yhtiön alkuvuosina se keskittyi erikoisterästen valmistukseen, ja sen tuotteet olivat suosittuja erityisesti autoteollisuuden ja rakentamisen alalla. Myöhemmin SSAB laajensi toimintaansa myös muihin teollisuudenaloihin, kuten kuljetukseen, kaivostoimintaan ja energiantuotantoon.

SSAB:n tarinaan mahtuu myös useita yritysostoja ja laajentumisia eri markkinoille. Yhtiö on ostanut muun muassa suomalaisen Rautaruukin vuonna 2014 ja yhdysvaltalaisen IPSCO:n vuonna 2007. IPSCO:n ostaminen teki yhtiöstä merkittävän toimijan myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Suomessa yhtiöllä on kaksi isoa tehdasta, toinen Raahessa ja toinen Hämeenlinnassa. Sen lisäksi yhtiöllä on Suomessa putkituotantolinjat Oulaisissa, Pulkkilassa, Toijalassa ja Hämeenlinnassa sekä maalipinnoituslinja Kankaanpäässä.

SSAB:n nykyinen menestys perustuu sen vahvaan osaamiseen erikoisterästen valmistuksessa sekä siihen, että se kykenee sopeuttamaan toimintaansa nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Miksi SSAB on hyvä valinta sijoitussalkkuun?

Ensinnäkin yhtiö on vahva toimija terästeollisuudessa, ja sillä on vankka asema markkinoilla. SSAB:lla on myös laaja tuotevalikoima erikoisteräksistä, ja se on onnistunut lisäämään liiketoimintaansa monilla eri markkinoilla, mikä lisää sen tulonlähteiden monipuolisuutta ja vakautta.

SSAB on myös panostanut merkittävästi ja näkyvästi kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Yhtiö on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, ja tavoitteen saavuttamiseksi se on investoinut sellaisiin uusiin teknologioihin ja prosesseihin, joilla voidaan vähentää tuotannon hiilijalanjälkeä. Tämä on omiaan houkuttelemaan sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta ja kestävään kehitykseen sitoutuneista yhtiöistä.

Lisäksi SSAB:n osakkeen arvostustaso voi olla houkutteleva monille sijoittajille. Osake on ollut kohtuullisen hintainen viime vuosina verrattuna muihin teräsyhtiöihin. Lisäksi yhtiön monet strategiset toimenpiteet, kuten esimerkiksi Rautaruukin ja IPSCO:n ostot, voivat edelleen tuoda lisäarvoa osakkeenomistajille tulevaisuudessa.

Sijoitussalkun kokoamisessa on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei rahoja kannata laittaa vain yhteen yritykseen. Riskien minimoiseksi sijoitussalkun tulisi sen sijaan olla hyvin hajautettu.

Missä tilanteessa SSAB ei ole hyvä valinta sijoitussalkkuun?

Vaikka yhtiöllä on monia vahvuuksia, on olemassa myös mahdollisia riskejä, joilla voi olla vaikutusta sen tulevaisuudennäkymiin ja osakekurssiin.

Yhtenä riskinä voidaan pitää terästeollisuuden syklistä luonnetta. Terästeollisuutta pidetään alttiina taloudellisille suhdannevaihteluille, ja myös SSAB:lla on ollut vaikeita aikoja talouden taantuman aikana. Tämä voi vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen, mikä saattaa puolestaan vaikuttaa osakekurssiin.

Toinen riski liittyy yhtiön strategisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Kuten edellä on mainittu, SSAB on viime vuosina ostanut yrityksiä ja laajentanut toimintaansa eri markkinoille lisätäkseen liiketoiminnan monimuotoisuutta. Tällaiset strategiset toimenpiteet voivat kuitenkin pahimmassa tapauksessa myös aiheuttaa riskejä, kuten esimerkiksi integraatio-ongelmia, liiketoiminnan synergiaongelmia, lisääntyneitä kustannuksia ja muita haasteita.

Kolmas riski liittyy yhtiön kilpailuasetelmaan. Terästeollisuus on ala, jolla esiintyy paljon kilpailua. SSAB:lla onkin paljon kilpailijoita, jotka saattavat jossain vaiheessa haastaa sen aseman markkinoilla. Lisäksi yhtiö on altis muille ulkoisille tekijöille, kuten esimerkiksi valuuttakurssivaihteluille ja raaka-aineiden hintojen vaihteluille.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulisi myös huomioida yhtiön arvostustaso. SSAB:n osakkeen hinnan vaihtelu tulee näinä epävarmoina aikoina todennäköisesti jatkumaan, ja osake voi olla niin yli- kuin aliarvostettu suhteessa muihin yhtiöihin. Sen tähden sijoittajan tulee tutkia huolellisesti yhtiön taloudellista tilannetta, tulevaisuudennäkymiä ja riskianalyysejä ennen kuin tekee päätöksen sijoittamisesta SSAB:n osakkeisiin.

Mitkä ovat yhtiön tulevaisuudennäkymät?

SSAB on terästeollisuuden edelläkävijä, joka on sitoutunut kehittämään kestäviä ratkaisuja. Yhtiöllä on vahva asema pohjoismaisilla teräs- ja rautamarkkinoilla, mutta se on myös onnistunut laajentumaan kansainvälisesti ja keskittymään kasvaviin markkinoihin. Yhtiö panostaa vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön sekä teknologian kehittämiseen, mikä kertoo siitä, että yhtiö on innovatiivinen ja valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

SSAB:n tulevaisuudennäkymät ovat lupaavat ennen kaikkea siksi, että yhtiö on investoinut voimakkaasti kestävään teräksen valmistukseen ja uusiin ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin. SSAB:n suunnitelmaan kuuluu myös kahden nykyaikaisen ja erittäin tehokkaan terästehtaan rakentaminen Luulajaan ja Raaheen. Yhtiö kertoo myös pyrkivänsä parantamaan kannattavuuttaan ja kykyään hallita suhdannevaihteluita.

SSAB:n vahva taloudellinen asema ja erityisosaaminen kestävän kehityksen alalla tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen pitkäjänteisille sijoittajille, jotka arvostavat vastuullisia yrityksiä.