Siirry suoraan sisältöön

TietoEVRY Corporation (TIETO) -osake

Harvia osake

TietoEVRYn historian voidaan katsoa alkavaksi vuonna 1968, jolloin toimintansa aloitti Tietotehdas Oy. Se toimi alkuun omistajiensa tietokonekeskuksena. Yhtiö kehitti ja ylläpiti pääsiassa silloisen Yhdyspankin, sen asiakkaiden sekä muutaman metsäteollisuusyhtiön tietojärjestelmiä. 1970-luvulla asiakaskunta laajeni, kun keskustietokoneiden rinnalle tuli keskisuuria tietokoneita.

1980-luvulla alkoivat henkilökohtaiset tietokoneet yleistymään kovaa vauhtia. Se johti siihen, että Tietotehtaan palveluvalikoimaan tuli tietojärjestelmien kehittäminen keskustietokonepalveluiden ja -ohjelmistojen oheen.

1990-luvulla alkoi yhtiön nopea kasvu. Kasvu tapahtui yritysostojen, fuusioiden sekä strategisten kumppanuuksien kautta. Joulukuussa 1995 Tietotehdas osti Valtion tietokonekeskuksen (VTKK-Yhtymä Oy) ja muodostettiin uusi yhtiö: TT Tieto Oy. Vuonna TT Tieto osti Avancerin. Vuonna 1998 yhtiön nimi muuttui muotoon Tieto Corporation Oyj.

Seuraava iso muutos oli jo vuonna 1999, kun Tieto ja ruotsalainen Enator yhdistyivät TietoEnatoriksi. Uuden yhtiön kotipaikka oli Suomi. TietoEnator nousi yhdeksi Euroopan suurimmista ICT-yrityksistä 10335 työntekijällään ja 6,5 miljardin markan liikevaihdollaan.

Vauhti tietotekniikka-alalla kiihtyi entisestään 2000-luvulla alan globalisoituessa. TietoEnator lähti myös globalisoitumaan ja vuonna 2004 laitettiin tuotantoa jo halpatyönmaihin. Alan globalisoituminen teki myös sen, että pohjoismaisille markkinoille ilmaantui monia ICT-yhtiöitä mm. Intiasta. Kilpailu koveni ja vuonna 2007 TietoEnatorilla päätettiin, että toiminnan painopiste pitää olla Pohjois-Euroopassa. Muutamilla toimialoilla, kuten tietoliikenteessä kansainvälistä toimintaa ja tuotantoa kehitettiin edelleen.

Keväällä 2009 TietoEnator nimestä luovutaan ja viralliseksi nimeksi tulee Tieto Oyj.

Tieto otti pääkonttorillaan käyttöön kehittämänsä älytoimistoratkaisun (Empathic Building), jolla voidaan esimerkiksi seurata kiinteistön ihmisvirtoja ja tilojen käyttöastetta. Järjestelmässä käyttäjillä on mahdollisuus lukuisien sensorien ja näyttöjen avulla seurata esimerkiksi vapaita työpisteitä ja kokoustiloja, kollegojensa sijaintia. Lisäksi järjestelmässä oli myös mahdollisuus valita työpisteensä esimerkiksi lämpötilan ja melun mukaan. Järjestelmä sai joitakin palkintoja ja kunnianosoituksia edistyneisyytensä ja toimivuutensa vuoksi. Vuonna 2020 Tieto kuitenkin myi järjestelmän teknologiayhtiö Haltianille.

Joulukuussa 2019 tapahtui taas muutoksia, kun norjalainen ICT-yhtiö Evry sulautettiin Tietoon. Uudesta yhtiöstä tuli TietoEVRY ja sen osaketta alettiin noteerata Helsingin ja Tukholman pörssien lisäksi Oslon pörssissä.

TietoEVRY kehittää, ylläpitää ja toimittaa asiakkailleen pilvipalveluita sekä it-palveluita ja -järjestelmiä. Yhtiö tarjoaa myös esimerkiksi finanssipalveluita asiakkailleen.

TietoEVRYn asiakaskunta koostuu monilta eri toimialoilta. Merkittävimpiä ovat terveydenhuolto, pankkiala, metsäteollisuus sekä öljy- ja kaasuteollisuus. Merkittävä asiakasryhmä on myös valtionhallinto. Asiakkaita on Euroopassa ja globaalisti.

Vuonna 2020 TietoEVRYn markkinaosuus oli Suomessa noin 20%, yli 20% Norjassa ja 14 prosenttia Ruotsissa. Yhtiö kehittää ja testaa biometrisiä maksukortteja OP-ryhmän kanssa.

Vuoden 2022 brändiuudistuksen yhteydessä yritys julkaisi uuden logon ja muutti nimensä kirjoitusasuun Tietoevry. Heinäkuussa 2022 yritys päätti yhtiöittää Tietoevry Banking-liiketoiminnan sekä saman vuoden joulukuussa Tietoevry Transformin ja Tietoevry Connectin. Liiketoiminnat on yhtiöitetty, mutta niitä ei ole listattu pörssiin.

TietoEVRYn taloudelliset tavoitteet

Marimekko Corporation osake​
Nordea osake

Tietoevryllä on taloudellisena tavoitteena vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtoaan vuosittain 8-10% ja saavuttaa oikaistun liikevoittomarginaalin (EBITA) taso 15-16%. Liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet on koottu eri liiketoiminta-alueiden tavoitteista:

 • Tietoevry Create; vuotuinen kasvu 14–16% – oikaisu EBITA 14–16%

 • Tietoevry Banking; vuotuinen kasvu 10-12% – oikaistu EBITA 16-18%

 • Tietoevry Care; vuotuinen kasvu 12-14% – oikaistu EBITA 28-30%

 • Tietoevry Industry; vuotuinen kasvu 8-10% – oikaistu EBITA 20-22%

Jatkuvat palvelut ja transformaatio (yhdistetty): 1–3 %:n kasvu ja 9–11 %:n oikaistu liikevoitto (EBITA):

 • Tietoevry Transform; vuotuinen kasvu 2-4% – oikaistu EBITA 10-12%

 • Tietoevry Connect; vuotuinen kasvu 1-3% – oikaistu EBITA 8-10%

TietoEVRYn osakkeen ydinominaisuudet

Tässä on joitain Tietoevryn osakkeen tärkeimpiä ominaisuuksia:

 • Osakkeen hinta: 1.2.2024 osakekurssi oli 21,38 €.

 • Markkina-arvo: Yhtiön markkina-arvo on 2551 MEUR.

 • P/E-suhde: Price-Earning (P/E) -suhde on 13,30, mikä voi antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka markkinat arvostavat yritystä suhteessa sen tuloihin.

 • EPS: Osakekohtainen tulos (EPS) on 1,62, joka on osa yhtiön voitosta, joka on kohdistettu kullekin ulkona olevalle kantaosakkeelle.

 • Osinko ja tuotto: Osinkotermiini on 1,45 ja tuotto 3,23 %.

Onko TietoEVRYn osake sijoittamisen arvoinen?

Se, että onko joku osake sijoittamisen arvoinen, on aina niin sanotusti katsojan silmissä. Se riippuu siitä, millaiset sijoittajan omat tavoitteet, riskinsietokyky ja taloudellinen tilanne ovat. Tietoevryn osakkeen arvo heittelehtii melko helposti ja se onkin nyt lähes kolmanneksen siitä, mitä osake oli vuosi sitten.

Osakkeen arvokehitykseen vaikuttavat monet tekijät – esimerkiksi yhtiön taloudellinen tilanne, kilpailutilanne, markkinatrendit sekä makrotaloudelliset tekijät. Tietoevry toimii alalla, missä tilanne voi muuttua nopeastikin. Tietoevry on kuitenkin suhteellisen varma ja luotettava toiminnassaan ja sen asiakkaat ovat suuria yrityksiä ja konserneja, jotka toimivat niin sanotusti varmoilla toimialoilla.

Tietoevry on etulinjassa muutamien uusien järjestelmien, ohjelmistojen ja palveluiden kehityksessä. Esimerkkinä tästä huijausten tunnistaminen ja valvonta pohjoismaisen pankkijätin järjestelmissä tai biometriset maksukortit OP-ryhmän kanssa. Tämä lisää sijoittajien kiinnostusta yhtiötä kohtaan.

Avainlukujen sekä viimeisimpien taloustietojen mukaan Tietoevry on suhteellisen varma ja vakaa sijoitus, jos tyytyy tuottoon pidemmällä aikavälillä. Osinkotuotto on ollut samaa luokkaa jo pidempään. Osakkeella voi myös aktiivinen pörssinseuraaja tai hyvin hallitun osakesalkun haltija tehdä isonkin tuoton, kun seuraa osakkeen hinnan heilahteluja.

Sijoittajan pitää aina muistaa myös, että sijoittaminen sisältää aina riskejä, joten on tärkeää tehdä oma huolellinen analyysi ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Ennen sijoittamista Tietoevryyn kannattaa kuitenkin tutustua yhtiön virallisiin tiedotteisiin ja raportteihin ennen sijoituspäätöstä.

Mitä ottaa huomioon TietoEVRYyn sijoittaessa?

Tietoevryn osakkeisiin sijoittaessa kannattaa ottaa huomioon useita tekijöitä. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit tehdä tietoisen päätöksen:

 • Yrityksen taloudellinen tilanne: Taloudellinen suorituskyky on avaintekijä, joka on otettava huomioon investoitaessa yritykseen. Löydät lisätietoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta heidän virallisista lehdistötiedotteistaan ja raporteistaan.

 • Kilpailuympäristö: Tietoevry toimii erittäin kilpaillulla toimialalla ja on tärkeää ymmärtää yrityksen asema markkinoilla ja sen vertailu kilpailijoihin. Tietoevryllä on melko vankka markkina-asema kaikissa Pohjoismaissa.

 • Markkinatrendit: Ohjelmistoteollisuus kehittyy jatkuvasti, ja on tärkeää pysyä ajan tasalla viimeisimmistä markkinatrendeistä ja niiden vaikutuksista Tietoevryn liiketoimintaan. Yhtiö on tuotteissaan ja palveluissaan hyvin ajan tasalla.

 • Makrotaloudelliset tekijät: Makrotaloudelliset tekijät eli korot, inflaatio ja valuuttakurssit voivat vaikuttaa merkittävästi osakekurssiin.

 • Sijoitustavoitteet: Sijoittajan sijoitustavoite, riskinsietokyky ja taloudellinen tilanne ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä.

Aina on tärkeää muistaa sijoittamiseen liittyvät riskit – joten on tärkeää tehdä oma huolellinen analyysi ennen sijoituspäätösten tekemistä.

Harvia osake

TietoEVRYn osake sijoittajien osakesalkuissa

Tietoevry on varsin suosittu osake sijoittajien osakesalkuissa. Osake tarjoaa suhteellisen varmaa ja vakaata osinkotuottoa vuosittain. Samaan aikaan pörssin aktiivinen seuraaja ja salkkuaan aktiivisesti hoitava voi tehdä mukavan tuoton ostoilla ja myynneillä, kun osakkeen hinta vaihtelee.

Edellä mainittujen lisäksi Tietoevry on suuri ja pitkään toiminut yritys, jolla on hyvä maine markkinoilla. Se nostaa osakkeenkin suosiota. Lisäksi Tietoevry kehittyy koko ajan ja kehittää uutta melko nopeaan tahtiin. Se lisää myös sijoittajien kiinnostusta. Suurena toimijana Tietoevry saa jatkuvaan tahtiin uusia arvokkaita asiakkuuksia ja tilauksia.

Tietoevry on varma ja turvallinen valinta salkkuusi, vaikka olisit osinkotuottojen tai ”pikatuottojen” perässä.

UKK

Tietoevryn osake tarjoaa suhteellisen hyvää osinkotuottoa. Aktiivisesti pörssiä seuraavalla tai osakesalkkuaan hoitavalla on hyvät mahdollisuudet mukavaan tuottoon myynneillä tai ostoilla osakkeen hinnan vaihdellessa.

Tietoevryllä on taloudellisena tavoitteena vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtoaan vuosittain 8-10% ja saavuttaa oikaistun liikevoittomarginaalin (EBITA) taso 15-16%.