Siirry suoraan sisältöön

Ethereum kurssi

Tämän takia fintech on edelleen hyvä ala investoitavaksi

Ethereum on alkujaan hajautettu avoimen lähdekoodin lohjoketjujärjestelmä ja globaali tietokoneiden verkko. Verkko noudattaa tiettyjä sääntöjä, joita kutsutaan Ethereum-protokollaksi. Ethereum-verkko toimii perustana sovelluksille, yhteisöille, organisaatioille ja digitaalisille varoille, joita ihan kuka tahansa voi hyödyntää ja kehittää.

Ethereum-ympäristöön on luotu oma kryptovaluutta; ether (ETH) kaupankäynti- ja maksuvälineeksi verkon sisällä. Valuutta tunnetaan maailmalla sekä ether- ja ethereum-nimillä. Se on maailman toiseksi suurin ja suosituin kryptovaluutta.

Ethereumin trendit

Ethereum-ympäristö toimii alustana lukuisille muille kryptovaluutoille ja hajautetuille älysopimuksille. Järjestelmän tavoitteena on kasvaa globaaliksi ympäristöksi hajautetuille sovelluksille ja palveluille, jotka pystyvät toimimaan sensuuria, häiriöitä ja petoksia vastaan.

Ethereum- tai ether-kryptovaluutta on kaupankäynti- ja maksuvälineenä Ethereum-verkossa. Sen avulla käyttäjät ja kehittäjät voivat hallinnoida älysopimuksia, sovelluksia ja palveluita verkossa. Ethereum-järjestelmän innovaatiot, ohjelmoitavuus, joustavuus ja jatkuva kasvu houkuttelevat järjestelmälle lisää käyttäjiä ja sijoittajia.

Eritoten hajautetut rahoituspalvelut (DeFi) ja ainutlaatuiset kryptotokenit (NFT) ovat tulleet hyvin suosituiksi Ethereum-alustalla. Monet DeFi-palveluista tarjoavat perinteisiä rahoituspalveluja käyttäjille, kuten lainoja ja säästötilejä. Tämä kaikki ilman perinteisiä välikäsiä.

Lohkoketjutekniiikan ansiosta sekä Ethereum-verkko että -valuutta ovat turvallisia, koska tietojen muuttaminen ketjussa ei ole mahdollista.

Ethereumin vaihtokurssin muutokset

Ethereumin arvo on kivunnut ylöspäin koko ajan vuodesta 2015 lähtien, jolloin verkko ja valuutta julkistettiin. Jo ensimmäisinä vuosina 2016-2017 kurssi lähti hyvään nousuun ja oli vuoden 2017 lopussa 755 USD.

Vuonna 2018 tapahtui markkinoilla kuitenkin korjaus, joka pudotti kaikkien kryptovaluuttojen hintoja. Siinä samalla ethereuminkin hinta putosi ja loppuvuodesta kurssi oli 130 USD. Vuosi 2019 oli nousuja ja laskuja. Kurssi pysyi lähes vuoden 2018 tasolla.

Ethereum herätti uudestaan niin kehittäjien kuin sijoittajienkin mielenkiinnon, kun hajautettujen rahoitussovellusten (DeFi (Decentralized Finance) määrä alkoi kasvamaan Ethereum-ympäristössä. Lokakuuhun 2020 mennessä sen kurssi oli noussut lähes 350 dollariin.

Vuonna 2021 DeFi-sovellukset ja -palvelut lisääntyivät Ethereum-verkossa. Lisäksi kehittäjien ja sijoittajien mielenkiintoa lisäsivät lupaukset ja tiedotteet Ethereumin uudesta versiosta ja sen tuomista uudistuksista ja muutoksista. Tämä johti ethereumin kurssin nousun ennennäkemättömälle tasolle. Kaikkien aikojen korkein kurssi 4878,26 USB saavutettiin 10. marraskuuta 2021.

Vuonna 2022 kryptomarkkinat kohtasivat merkittäviä haasteita. Yksi merkittävimmistä tapahtumista oli kryptovaluuttojen vaihtajan ja kryptovaluuttasijoitusrahaston FTX:n romahtaminen. Kryptovaluuttojen kurssit mukaan lukien ethereum putosivat. Ethereum säilyi kuitenkin merkittävänä toimijana kryptovaluuttapiireissä.

Vuoden 2022 sukelluksesta huolimatta Ethereumin kehitystyö ja päivitys on jatkunut aktiivisena ja uusi innovaatioita on syntynyt ja syntyy koko ajan DeFi- ja NFT-teknologioissa ja -palveluissa. Ethereum on mukana DeFi-teollisuudessa entistä enemmän. Sen rooli hajautettujen sovellusten ja NFT:iden alustana ohjaa yhä enemmän Ethereumin kehityskulkua

Ethereumin vaihtokurssiin vaikuttavat tekijät

Osakesijoittamisen alkeet haltuun
Bonusten lunastusprosessi nettikasinoissa: kattava opas uusille pelaajille

Ethereumin vaihtokurssi vaihtelee jatkuvasti ja välillä todella nopeasti, kuten kaikilla muillakin kryptovaluutoilla. Kurssiin vaikuttavat lukuisat tekijät, joista tavanomaisimmat ja merkittävimmät ovat tilanne rahoitusmarkkinoilla ja kryptomarkkinoilla, sijoittajien mieliala sekä tekninen kehitys.

Ethereumin kohdalla kurssin muutoksia on muita kryptoja enemmän aiheuttanut myös uutisointi ja keskustelut valuutasta sekä Ethereum-ympäristöstä ja ympäristön tekninen kehitys.

Sääntelymaisema

Monissa maissa Ethereum on käypä maksuväline muiden kryptovaluuttojen tapaan, mutta sen sääntely ja valvonta vaihtelee suuresti. Ethereumin sääntelyä ja valvontaa koskevat samat haasteet kuin muiden kryptovaluuttojen sääntelyä ja valvontaa. Säännökset ovat usein puutteellisia ja tulkinnanvaraisia tai ne puuttuvat kokonaan.

Ethereum ja muut kryptovaluutat eivät ole keskuspankkien liikkeeseen laskemaa valuuttaa, kuten perinteiset flat-valuutat (esim. USD tai EUR). Ethereum toimii hajautetussa ympäristössä ja sillä ei ole keskitettyä hallintoa valvontaa.

Monissa maissa ethereum-kaupat ovat verotettavia. Verotus voi vaihdella riippuen siitä, käytetäänkö ethereumia sijoituskohteena vai maksuvälineenä. Useimmiten ethereum-kauppojen ilmoitusvelvollisuus on käyttäjän vastuulla.

Toisissa maissa on jo lainsäädäntöä tai kattavia säädöksiä ethereumin ja muiden kryptovaluuttojen käyttöön ja niillä käytävään kauppaan. Viranomaiset ja maiden hallitukset seuraavat kuitenkin kryptovaluuttojen kehitystä tiiviisti. Uusien lakien ja sääntelykehitysten pohtiminen on jatkuvaa. Jo tänä vuonna ja parin lähivuoden aikana onkin tulossa uusia lakeja ja säännöksiä koskien kryptovaluuttoja.

Teknologiset vaikutukset

Ethereum-kurssi ja kurssimuutokset ovat monien erilaisten tekijöiden vaikutukselle alttiita. Ethereumin kohdalla järjestelmän ohjelmoitavuus, joustavuus ja skaalautuvuus ovat olleet myötävaikuttamassa kurssin kehityksen ja muutoksiin.

Tekniset haasteet järjestelmässä tai sen osissa ovat yleensä aiheuttaneet pienempää tai suurempaa laskua kurssiin. Teknologiset päivitykset ja parannukset ovat puolestaan tuoneet kurssiin nostetta suoraan sekä välillisesti kehittäjien ja sijoittajien mielenkiinnon kasvaessa.

Jatkuva kehitystyö sekä laaja tarjonta älysopimuksia ja sovelluksia hajautettuun rahoitukseen (DeFi) ja ja NFT-teollisuuteen vaikuttavat osaltaan myös ethereumin kurssiin ja kurssikehitykseen.

Sijoittajien käyttäytyminen

Muista kryptovaluutoista poiketen ethereum on noussut monien institutionaalisten sijoittajien suosikiksi kryptomarkkinoilla. Samaan aikaan kehittäjien ja yksityisten sijoittajienkin mielenkiinto on korkealla ethereumia kohtaan. Tähän vaikuttaa se, että ethereum elää ja kehittyy koko ajan ja se tarjoaa kehittäjille monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Kiinnostuksen säilymisen ja lisääntymisen johdosta ethereum on ehkä hieman vakaampi kuin muut kryptovaluutat. Bitcoinin kurssi on ottanut viime aikoina takapakkia, mutta ethereumin kurssi on ollut lähes paikallaan.

Ethereum onkin kasvanut markkinoiden toiseksi suurimmaksi kryptovaluutaksi arvoltaan. Transaktiomäärissä, volyymissä ja vaihtomäärissä ethereum lyö kuitenkin bitcoinin mennen tullen. Bitcoin on arvoltaan suurempi, mutta bitcoinin sisäänvirtaus on noin kolmannes ethereumin vastaavasta.

Kaikista institutionaalisista kryptovaluuttasijoituksista yli 60% kohdistuu ethereum-kryptovaluuttaan. Ethereumin osuus kaikesta liikkeellä olevasta kryptovaluuttamäärästä on noin 15% ja se kasvaa koko ajan.

Ethereumin kohdalla on hyvä muistaa, että se ei ole itsessään kryptovaluutta. Se on lohkoketjualusta ja ekosysteemi, jota voidaan käyttää hajautettujen sovellusten, älysopimusten ja muiden palvelujen kehittämiseen. Toiset sijoittajat sijoittavatkin mielestään Ethereum-ekosysteemiin – eivät kryptovaluuttaan. Todellisuudessa sijoitus Ethereumiin on aina sijoitus kryptovaluuttaan.

Markkinadynamiikka

Ethereum tai alunperin ether on kryptovaluutta, jota Ethereum-ekosysteemin päälle rakennetut älysopimukset ja sovellukset vaativat toimiakseen. Valuutalla käyttäjät saavat itselleen laskentatehoa Ethereum-vertaisverkosta.

Ethereum-ekosysteemistä on tullut hyvin suosittu hajautettujen rahoituspalveluiden (DeFi) ja ainutlaatuisten kryptotokenien (NFT) alustana. Ethereumin etuja käyttöympäristönä ja ohjelmistoalustana on sen ohjelmoitavuus, joustavuus ja jatkuva kehittyminen. Kaikki toiminta ekosysteemissa vaatii tai tuottaa ethereum/ether-kryptovaluuttaa – toisien sanoen mitä tahansa Ethereumissa tehdäänkin etherit tai etheriumit liikkuvat.

Suurienkin hajautetun rahoituksen instanssien mielenkiinto ja mukanaolo Ethereumissa lisää muidenkin vastaavien kehittäjien ja sijoittajien kiinnostusta ja sijoittamista ethereumiin.

Kuinka listatut kasinoyhtiöt tarjoavat bonuksia?

Integraatio rahoitusjärjestelmiin

Ethereumin lisäämisellä rahoitusjärjestelmään voi olla useita etuja että haittoja. Ethereum on jo keskeinen alusta hajautetulle rahoitukselle. Olemassa olevat DeFi-sovellukset mahdollistavat lainaamisen, sijoittamisen, ansaitsemisen ilman korkoa ja muiden rahoituspalvelujen käytön ilman perinteisiä välikäsiä.

Ethereum-integraation tuomia etuja:

  • turvallisemmat ja tehokkaammat siirrot lohkoketjun; hajautetun tilikirjan; johdosta

  • suojaus petoksilta ja hakkeroinneilta

  • lisää pankittomien ja alipankkia käyttävien ihmisten pääsyä rahoitusmarkkinoille

  • tarjoaa suojaa inflaatiolta ja valuutan heikkenemiseltä – erityisesti epäluotettavien valuuttojen ja löysän rahapolitiikan kohdalla

Lukuisista eduista huolimatta ethereumin sisällyttäminen rahoitusjärjestelmään on vaikeaa. Tässä joitakin ethereum-integraation tuomia haittoja:

  • kurssivaihtelut tekevät ethereumin hyväksymisestä maksuvälineenä tai ihmisten varallisuuden varastona haastavaa

  • anonyymit ethereum-transaktiot lisäävät valuutan käyttömahdollisuuksia laittomiin tarkoitusperiin

  • hallitusten ja rahoitusviranomaisten osalta ethereumin valvonta ja sääntely ovat vielä lapsen kengissä

Tulevaisuuden näkymät - ethereumin kurssi

Ethereum kasvaa ja kehittyy huimaa vauhtia ohjelmoitavuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Sekä Ethereum-verkko että kryptovaluutta houkuttelevat koko ajan lisää sijoittajia ja kehittäjiä ympäristön käyttäjiksi.

Ethereum-ympäristön tehokkuutta ja skaalautuvuutta on parannettu huomattavasti. Tämän lisäksi ”krypton louhinnasta” (työtodistemekanismi PoW) on luovuttu ja on siirrytty varantotodistemalliin (PoS). Louhinnan sijaan ether-valuuttaa pantataan. Tämä lisää valuutan skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi uuteen versioon on tullut Beacon Chain ja sirpaleketjut.

Isojen institutionaalisten sijoittajien kiinnostus ja sijoitukset lisäävät huomattavasti myös muiden sijoittajien kiinnostusta Ethereum-ekosysteemiin ja -kryptovaluuttaan.

Ethereumin transaktiomäärät, vaihtomäärät ja sisäänvirtaus ovat kiilanneet jo melko kirkkaasti ohi bitcoinista. Ethereum on turvallisesti toiseksi suurin kryptovaluutta ja ehkä lähitulevaisuudessa suosituin transaktio- ja vaihtomäärien perusteella.

Arvon puolesta bitcoiniin on vielä matkaa, mutta kehityksen jatkuessa aikaisempaan tapaan ethereumin kurssi ja suosio nousevat varmasti tulevaisuudessakin.

Sijoittaminen suomalaiseen kasinomarkkinaan: tulevaisuus on epävarma mutta potentiaalisesti tuottoisa

UKK

Ethereumin kurssi määräytyy samoin kuin muillakin kryptovaluutoilla; kysynnän ja tarjonnan perusteella. Eli sijoittajien halu ostaa tai myydä ethereum-kryptovaluuttaa määrää pitkälti kurssin.

Yleinen taloustilanne, tilanne kryptovaluuttamarkkinoilla sekä poliittiset tapahtumat vaikuttavat vaihtokurssiin osaltaan. Ethereum on saanut myös nostetta kurssiinsa päivityksistä ja lisätyistä toiminnoista.

Vaihtokurssin ennustaminen on kryptovaluuttojen osalta haastavaa ja monimutkaista. Ethereum näyttäisi olevan kuitenkin muita kryptovaluuttoja vakaampi. Lisäksi sijoittajien ja kehittäjien kiinnostus valuuttaan on ollut suurta.