Siirry suoraan sisältöön

Orion Corporation osake

Pörssikurssit ja kasinotarjoukset- molemmat tarjoavat aikuisille omat etunsa

Orion on nimi ja brändi, johon ei Suomessa voi olla törmäämättä. Nimen taakse kätkeytyy suomalainen lääkealan yritys, jonka erikoisalaa on lääkkeiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinointi. Orion Oyj on perustettu jo vuonna 1917 ja yli sadan vuoden kokemuksellaan se on yksi Suomen vanhimmista lääkeyrityksistä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoon Mankkaalla ja yhtiö työllistää yli 3000 henkilöä Suomessa ja ympäri maailmaa. Orionin lääketuotteet painottuvat erityisesti neurologian, onkologian, hengityselinten sairauksien ja kivunhoidon osa-alueille.

Orionin osake on ollut suomalaisen sijoittajan suosiossa jo hyvin kauan, ja osakkeen arvo on vuosien varrella kehittynyt positiivisesti. Tässä artikkelissa tarkastellaan Orionin tarinaa, sen osaketta ja osakkeen arvoa sijoituskohteena.

Miten Orion on syntynyt?

Orion Oyj on perustettu Helsingissä Suomen itsenäistymisen vuotena 1917. Yhtiön perustajina toimi kolme proviisoria, joiden agendana oli muun muassa kielipoliittisista syistä perustaa suomenkielinen ja suomenmielinen lääketehdas vastapainoksi lääketehdas Medicalle, jota puolestaan hallitsivat ruotsinkieliset.

Yhtiön alkutaivalta on kuvailtu taloudellisesti hyvin tiukaksi, ja 1920-luvulla on jopa harkittu toiminnan lopettamista kokonaan. Tilanteen on tuolloin pelastanut kuitenkin se, että yhtiön omistuspohjaa päätettiin laajentaa. Tulevan menestymisen kannalta erityisen merkittävänä on pidetty sitä, että osakkeenomistajiin liittyi Arvo Ylppö. Hän nimittäin onnistui houkuttelemaan ison joukon lääkäreitä merkitsemään yhtiön osakkeita. Edelleen tänä päivänä osa Orionin nykyisestä osakekannasta on näiden alkuvuosina mukaan tulleiden riskisijoittajien jälkeläisten hallussa. Arvo Ylppö puolestaan toimi aktiivisesti yhtiön luottamustehtävissä kaikkiaan 46 vuotta, ja suurimman osan tästä ajasta puheenjohtajana.

Orion

Osakkeiden ja muiden sijoitusinstrumenttien ostaminen ja hallussapito suositulla Nordnet-kaupankäyntialustalla on helppoa. Nordnet tarjoaa laajan valikoiman saatavilla olevia osakkeita, hyödykkeitä ja ETF-rahastoja. Klikkaa linkkiä ja avaa oma Nordnet-tilisi muutamassa minuutissa.

Orion Oyj:n liiketoiminta tänään

Nykyään Orionin liiketoiminta perustuu ennen kaikkea vahvaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Joka vuosi yhtiö panostaa olennaisen osan liikevaihdostaan juuri tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä mahdollistaa uusien lääkkeiden kehittämisen ja tuomisen markkinoille. Erityisesti neurologian alalla Orionin lääkkeillä on vahva asema, ja yhtiön kehittämien lääkkeiden voidaan sanoa auttaneen merkittävästi monien sairauksien hoitamisessa. Yhtiön toteuttama tutkimus- ja kehitystyö on myös herättänyt kansainvälistä huomiota.

Yhtiö on omien sanojensa mukaan ”Orion – hyvinvointia rakentamassa”. Tämä ei rajoitu kuitenkaan vain meihin suomalaisiin, vaan kotimaisen Orionin liiketoiminta on pitkälti myös kansainvälistä. Orionin lääkkeitä myydään yli sadassa maassa ympäri maailmaa. Yhtiö onkin onnistunut hyvin kansainvälistymisessään, ja sen lääkkeillä on vahva asema erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Japanissa. Kansainvälinen toiminta tuo yhtiölle luonnollisesti kasvumahdollisuuksia, mutta samalla se myös altistaa toiminnan uusille riskeille. Esimerkiksi muutokset valuuttakursseissa sekä eri maiden lainsäädäntöön liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Orionin osakkeen kehitys viime vuosina

Orionin osake on kehittynyt positiivisesti vuosien aikana. Osakkeen arvo on noussut koko ajan suhteellisen tasaisesti, ja yhtiö on myös onnistunut maksamaan sijoittajilleen osinkoa tasaisesti. Myös viimeisimpinä vuosina osakkeen kehitys on ollut positiivista, vaikka koronapandemia on yleisellä tasolla vaikuttanut koko lääkealan markkinatilanteeseen.

Orionin liiketoimintaan koronapandemialla oli kuitenkin verrattain vähäinen vaikutus. Orionin tutkimus- ja kehitystyö ei myöskään pysähtynyt pandemian vuoksi, vaan yhtiö jatkoi koko ajan lääkkeiden kehittämistä ja markkinointia aktiivisesti.

Onko Orionin osake hyvä sijoituskohde?

Orionin vahva substanssiosaaminen ja sen tuoteportfolion laajuus tekevät siitä erittäin houkuttelevan sijoituskohteen. Kuten edellä on jo mainittu, Orionin tuotevalikoima kattaa useita eri terapeuttisia alueita. Kun terapeuttisia alueita ja tuotteita on useita, vähentää se sellaisia riskejä, joita voi olla yksittäisten tuotteiden kehittämisessä ja myynnissä.

Orion on hyvä sijoituskohde myös siinä mielessä, että sillä sanotaan olevan vahva tase, mikä antaa yhtiölle vakautta ja joustavuutta investoida uusiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Orion onkin panostanut merkittävästi tähän ja tuonut markkinoille useita innovatiivisia tuotteita viime vuosina. Vahva tase mahdollistaa myös sen, että sijoittajille voidaan jakaa osinkoja.

Laaja kansainvälinen läsnäolo voi myös houkutella sijoittajia. Orion on kansainvälinen lääkeyhtiö, jonka tuotteita myydään hyvin monessa maassa. Yhtiö on investoinut merkittävästi kansainväliseen laajentumiseensa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa ja lisätä tulovirtaa myös tulevaisuudessa.

Vakaa osinkohistoria on myös tärkeä meriitti. Orion on maksanut osinkoa sijoittajilleen vuodesta 2006 alkaen, ja sen osinkotuotto on koko ajan ollut kilpailukykyinen muihin lääkeyhtiöihin verrattuna. Vakaa osinkohistoria on merkki siitä, että yhtiöllä on toimiva liiketoimintamalli ja vahva taloudellinen asema.

Mitä riskejä liittyy Orionin osakkeeseen?

Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös Orionin osakkeeseen sijoittamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Näitä riskejä Orionin kohdalla ovat muun muassa seuraavat:

  • Taloudellinen riski. Orionin osakekurssi voi laskea, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne jostain syystä heikkenisi. Yhtiö voisi esimerkiksi epäonnistua saavuttamaan tavoitteitaan myynnissä tai joutua kohtaamaan muita taloudellisia haasteita.
  • Orionin liiketoiminta on keskittynyt lääkkeiden kehittämiseen ja myyntiin. Riskinä voivat olla muun muassa kilpailutilanteet tai suuret kehityskustannukset.
  • Osakkeiden arvoon vaikuttavat aina myös yleiset markkinaolosuhteet, jotka voivat vaihdella yhtiön toimialasta ja taloustilanteesta riippumatta.
  • Koska Orion toimii kansainvälisesti, altistaa se yhtiön valuuttariskeille. Jos esimerkiksi yhtiön toimintamaan valuutta heikkenee suhteessa euroon, saattaa se vaikuttaa yhtiön tulokseen ja siten myös osakkeen arvoon.
  • Sääntelyriski. Lääketeollisuus on tiukasti säännelty ala, ja sääntelyjen muutoksilla voi olla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Viranomaismääräyksien tiukentuminen saattaa esimerkiksi vaikuttaa tuotekehitykseen ja myyntiin.
  • Geopoliittiset riskit. Orion toimii eri puolilla maailmaa, jolloin riskinä voivat olla muun muassa poliittiset levottomuudet, sotien syttymiset, terrori-iskut ja luonnonkatastrofit.

On tärkeää muistaa, että mitkä tahansa sijoitukset ovat aina alttiita erilaisille riskeille. Sijoittajan pitääkin arvioida huolellisesti omia mahdollisuuksiaan ja erityisesti riskinsietokykyään ennen osakkeisiin sijoittamista.

Orionin osaketta harkitsevan sijoittajan kannattaa ehdottomasti tutustua yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Yhtiön taloudellisia tietoja ja tulevaisuudennäkymiä voi löytää esimerkiksi yhtiön vuosikertomuksesta ja osavuosikatsauksista. Orionin osakkeen arvon kehitystä voi puolestaan seurata esimerkiksi Helsingin pörssin verkkosivustolla, missä on tarjolla reaaliaikaista tietoa osakkeen arvosta ja kaupankäynnistä.