Siirry suoraan sisältöön

Shorttaaminen

Tesla osake​

Suuri osa sijoittamisesta tapahtuu nykyään internetin avulla. Tämän takia alalle on kehittynyt lukemattomasti uusia erilaisia tapoja sijoittaa ja jopa erilaisia trendejä, jotka nousevat erityiseen suosioon ajoittain. On tietenkin hyvin tärkeää, että pystyt pysymään mukana kaikissa näissä erilaisissa mahdollisuuksissa. Vain tietämällä kaikista eri asioista ja siitä, mitä hyötyjä ja riskejä niihin liittyy, voit ottaa niistä hyödyn parhaalla mahdollisella tavalla.

Sen takia perehdymme tällä kertaa Shorttaamiseen. Tämä keräsi hyvin paljon huomiota vuonna 2021 tapahtuneen GameStop kohun takia, mutta kyseessä on itse asiassa paljon vanhempi sijoitustapa. Nimi “Shorttaaminen” tulee englanninkielisestä termistä “Short selling”. Tämä viittaa tietenkin jo siihen, minkälainen sijoitusmuoto on oikein kyseessä.

Mitä shorttaaminen oikein tarkoittaa?

Kuten juuri mainitsimme, Shorttaaminen nousi hyvin suureen kuuluisuuteen vuonna 2021 tapahtuneen GameStop-kohun takia, jolloin yksityiset piensijoittajat kapinoivat suursijoittajia vastaan käyttäen juuri Shorttaamiseen liittyvää short squeeze -ilmiötä hyväkseen. Shorttaaminen ei kuitenkaan ole näin uusi ilmiö, vaan sitä on käytetty sijoittamisen alalla paljon kauemman aikaa.

Shorttaaminen tarkoittaa oikeastaan ylimyyntiä. Osakkeet eivät ole ainoa asia, mitä voidaan shortata, mutta se on esimerkki, jota tulemme käyttämään shorttaamisen selittämisessä.

Sijoituksen tarkoituksena on myydä sellaisia osakkeita, joita sijoittaja ei oikeastaan vielä omista. Osakkeet lainataan kolmannelta osapuolelta, ja niiden arvon toivotaan laskevan. Jos osakkeiden arvo laskee, sijoittaja voi täten ostaa ne halvemmalla itselleen, ja palauttaa osakkeet takaisin kolmannelle osapuolelle. Toisin sanoen sijoittaja tekee tuottoa myynnin ja ostohinnan erotuksen mukaan, tästä tietenkin vähennettynä erilaiset kulut.

Shorttaaminen sisältää paljon riskejä, ja se vaatii hyvin paljon taitoa sijoittajalta. Se perustuu periaatteessa hyvin yksinkertaiseen asiaan, mutta loppujen lopuksi on todella vaikea arvioida, miten osakekurssi tulee muuttumaan. Shorttaaminen on silti periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, kuten voit huomata seuraavasta esimerkistä. Sanotaan, että osakkeen arvo on 10 € kun lainaat ne kolmannelta osapuolelta. Jos osakkeen arvo laskee 9 euroon, olet tehnyt 1 euron tuottoa miinus tietenkin kulut. Jos olet lainannut osakkeita 1000 euron edestä olet juuri tehnyt 100 euroa tuottoa miinus kulut.

Missä shorttaaminen voidaan tehdä?

Monia tietenkin kiinnostaa se, missä oikein voidaan shortata. Kaikki sivustot eivät mahdollista tätä sijoitus tapaa, mutta se on onneksi mahdollista monilla tutuilla ja turvallisilla palveluilla. Näitä kutsutaan alustoiksi, ja sinun tulee yksinkertaisesti löytää sellainen alusta, joka sallii shorttaamisen. Siinä tapauksessa, että haluat shortata krypto valuutoilla, alustan tulee tietenkin sallia myös krypto kaupankäynti.

Kuten sanoimme, sijoittajille on tarjolla mahdollisuus shortata monilla erilaisilla alustoilla. Näihin kuuluu vaihtoehdot kuten Danske Bank, Lynx, ja Nordnet. Kannattaa ottaa huomioon, että eri alustat mahdollistavat myös eri osakkeiden ja muiden kohteiden shorttaamisen. Jos sinulla on siis joku tietty kohde mielessä, on aina hyvä varmistaa, että juuri se on saatavilla käyttämälläsi alustalla.

Mitä voidaan shortata?

Harvia osake

Todellakin shorttaamiseen on myös monia eri mahdollisuuksia. Kaikista kuuluisin ja yleisin shorttaus kohde on erilaiset osakkeet. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että niihin löytyy kaikista eniten erilaisia mahdollisuuksia ja apuvälineitä. Se ei kuitenkaan ole todellakaan ainoa vaihtoehto.

Myös bear-sertifikaatit, minifutuurit, ja myyntiwarrantit ovat suosittuja shorttaus kohteita. Bear-sertifikaatti tarkoittaa pörssiin listattua arvopaperia, joka on linkitetty johonkin tiettyyn kohde-etuuteen sekä sen hintaan. Minifutuuri koostuu taas sijoittajan pääomasta ja velkaosuudesta. Myyntiwarranti on taas verrattavissa optioon, ja se on kytketty aina tiettyyn kohde-etuuteen.

Jos olet kiinnostunut juuri kryptojen shorttaamisesta, on hyvä idea tutustua kaikkiin kryptovaluuttojen tarjoamiin mahdollisuuksiin kryptovaluutta.io -sivustolla. Näin voit perehtyä aivan kaikkeen mahdolliseen, mitä sinun tulee tietää liittyen juuri tähän asiaan, ennen kuin päätät, haluatko shortata kryptovaluutoilla. Ennen kuitenkin kuin päätät mitään, meidän tulee kertoa sinulle, että erityisesti kryptovaluutoilla shorttaamiseen tarvitaan hyvin paljon taitoa. Niiden arvot tunnetusti vaihtelee hyvin paljon hyvin lyhyessä ajassa. Siten niiden arvon ennustaminen etukäteen on uskomattoman haastavaa, mutta ei silti mahdotonta.

Shorttaaminen kiinnostaa yhä useampia

Ei sinänsä ole ollenkaan ihme, että shorttaaminen on noussut niin suureen suosioon sijoitusmaailmassa. Se voi tuoda todella mukavia tuottoja sijoittajalle, joka osaa shortata oikein. Tietenkin siihen liittyy joitakin riskejä, joihin tulemme myös perehtymään, mutta sitä ennen tulee mainita myös shorttaamisen hyödyistä, jotka ovat sen suosion takana.

Shorttaaminen perustuu kurssien laskun hyväksi käyttämiseen. Tämä on hyvin harvinainen tapa sijoittaa, mikä tekee siitä todella mielenkiintoisen. Jotkut rahastot käyttävät myös shorttaamista hyväkseen, kun ne tavoittelevat niin sanottua absoluuttista tuottoa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastot pyrkivät saamaan tuottoja aivan jokaisessa markkinatilanteessa. Rahastot eivät kuitenkaan tietenkään ole ainoita, jotka käyttävät shorttaamista hyväkseen, vaan myös yksityiset sijoittajat ottavat nykyään hyödyn sen luomista mahdollisuuksista.

Mitä pitää ottaa huomioon?

Kuten mainitsimme, shorttaamiseen liittyy myös joitakin riskejä, jotka tulee tietenkin ottaa huomioon. Nämä riskit ovat kieltämättä keränneet jonkin verran negatiivista huomiota. Kannattaa silti aina pitää mielessä, että kaikkeen sijoittamiseen kuuluu aina jonkinlainen riski, eikä shorttaaminen ole ainoa niitä sisältävä vaihtoehto. Kunhan sijoittaja on tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä, he voivat myös varautua niihin pyrkien välttämään ne kokonaan.

Yksi suurimmista shorttaamiseen kuuluvista riskeistä on se, että mahdolliset tappiot ovat sinänsä täysin rajattomat. Nimittäin perinteisesti sijoittamalla, sijoittaja voi menettää korkeintaan vain sen summan, minkä he ovat sijoittanut. Sen sijaan shortatessa sijoittaja voi menettää enemmän, kuin he ovat laittaneet rahaa. Koska osakkeet lainataan kolmannelta osapuolelta, sijoittaja on velkaa nämä osakkeet. Jos osakkeiden kurssi lähtee nousuun, sen sijaan, että ne laskisi, ne tulee ostaa korkeammalla summalla kun ne on myyty, jotta ne voidaan palauttaa lainaajalle. Shorttaamiseen kuuluu myös niin sanottu short squeeze ilmiö, jota yksityiset sijoittajat käyttivät hyväkseen juuri Game Stop kohussa. Tämä voi tehdä todella suurta tappiota shorttaajalle.

Toinen riski on mahdolliset kulut. Kulut nimittäin riippuvat paljonkin siitä, kuinka kauan osakkeita säilytetään. Jos koko prosessi tapahtuu yhden päivän sisällä, sijoittaja voi välttyä suurilta kuluilta. Silti jos prosessi vie kauemman aikaa, kulut voivat nopeasti kasvaa suuremmiksi, mikä tietenkin riippuu myös alustasta. Shorttaaminen on yleensä hyvin nopeaa, mikä pitää myös ottaa huomioon. Sijoittajan pitää olla hyvin kartalla kaikista tärkeistä muutoksista, jotta he voivat tehdä asiaan sopivia ratkaisuja.

Shorttaamisen kulut

Kuten juuri mainitsimme, shorttaamiseen kuuluu kuluja, jotka tietenkin riippuvat siitä, mitä palvelun tarjoajaa eli alustaa käytetään. Lisäksi kuluihin vaikuttaa hyvin paljon se, kuinka nopeasti shorttaaminen tapahtuu. Kulut voivat vaihdella hyvin paljon alustasta toiseen, mikä kannattaa ottaa aina huomioon, kun valitset sinulle parasta vaihtoehtoa käytettäväksi.

Esimerkiksi joillekin alustoille tilin luominen on täysin maksutonta, kun taas toiset vaativat siitä jonkinlaisen maksun. Lisäksi eri palvelut velottavat eri määrän eri kohdista. Toiset alustavat tietyn prosessin osakkeiden lainaamisesta, kun taas toiset niiden myymisestä ja jotkut molemmista vaiheista. Ota nämä kaikki asiat siis huomioon, kun etsit alustaa itsellesi käytettäväksi.

Stock market graph

Verotus ja shorttaaminen

Suurin osa suomalaisista ovat surullisen tottuneita verottajan kanssa kanssakäymiseen. Sen takia hyvin monet meistä ensimmäisenä miettivät, ovatko heidän tekemänsä tuotot verollisia. Aivan kuten moni muukin sijoittaminen, myös shorttaaminen lukeutuu verotettaviin toimintoihin. Ne luetaan verotuksessa arvopaperin luovutuksesi, mikä kertookin jo kokeneille sijoittajille, miten shorttaaminen verotetaan. Ne sijoittajat, jotka eivät ole varmoja asiasta, voivat perehtyä meidän tekemään esimerkkiin.

Sijoittaja lainaa 10 000 euron edestä osakkeista. Koko myynnin kuluiksi muodostuu 30 euroa. Lainaus hetkellä hankintameno on 9 900 euroa, eli tämän sen hetken sopiva hinta osakkeille. Lainaajalle maksetaan 300 euron preemio. Luovutusvoitto on siten 70 euroa, koska 10 000 € – 9 900 € – 30 € = 70 €. Sanotaan, että lainaa maksettaessa takaisin osakkeiden arvo on laskenut 8 000 euroon ja ostokulut ovat 30 euroa. Koska osakkeiden arvo oli aluksi 9 900 euroa, luovutusvoittoa jää 1 570 €. Tämä lasketaan seuraavalla tavalla: 9 900€ – 8 000 € – 30 € – 300 € = 1 570 €.

Kannattaa pitää myös mielessä, että voit aina pyytää apua alan ammattilaisilta, jos et ole täysin varma, miten verotus tulee tapahtumaan. Tällä tavalla voit välttää hyvin epämiellyttävät tilanteet, koska kaikki tietävät, että verokarhun kanssa leikkiminen ei ole todellakaan hauskaa.

Shorttaaminen ei sovi aloittelijoille

Shorttaaminen on hyvin mielenkiintoinen sijoituskeino, joka nousi hyvin suureen kuuluisuuteen vuonna 2021. Siitä syystä se on kerännyt paljon huomiota eri sijoittajilta samalla kun se on myös tietenkin kerännyt kritiikkiä.

Vaikka shorttaaminen on todellakin mielenkiintoinen sijoitustapa, sen saamaa kritiikkiä ei todellakaan kannata ylenkatsoa. Se ei ole sopiva sijoitustapa aloitteleville sijoittajille, vaan se vaatii tietyn tasoista osaamista ja ymmärtämistä. Jotkut sivustot jopa testaavat sijoittajan taitoja ennen, kuin ne mahdollistavat shorttaamisen. Tällä tavalla varmistetaan, että kaikki palvelua käyttävät sijoittajat tietävät tarkalleen, mitä he tekevät, kun he päättävät aloittaa shorttaamisen.

Pysy kartalla kaikista uutisista

Harvia osake

Shorttaaminen on nopea tapa sijoittaa varsinkin verrattuna perinteiseen sijoittamiseen, jossa suositaan pitkäaikaista sijoittamista. Jotta sijoittaja voi shortata onnistuneella tavalla, heidän tulee seurata kaikkia mahdollisia uutisia ja keskustelu kanavia. Tällä tavalla he voivat arvioida parhaalla mahdollisella tavalla, mitkä tulevat olemaan hyviä kohteita shorttaamiseen.

Tästä loistava esimerkki on Reddit, mistä koko Game Stop -kohu sai alkunsa. Täällä yksityiset sijoittajat sopivat Short Squeeze toiminnosta, kapinoidakseen suuria sijoittajia vastaan. Tämä selkeästi toimi, koska monet suuret sijoittajat menettivät uskomattomia summia rahaa.

Shorttaaminen mobiililaitteella

Hyvin suuri osa toiminnoista tapahtuu nykyään puhelimilla tai tablet-laitteilla. Yhä useammat käyttävät näitä laitteita tietokoneiden sijaan sekä töiden tekemiseen, että erilaisiin harrastuksiin. Olit sitten ammattilainen tai harrastava sijoittaja, on hyvin mahdollista, että haluat käyttää myös puhelinta sijoittamiseen.

Onneksi se on nykyään mahdollista. Kaikki parhaat alustat, jotka tarjoavat myös shorttaamisen on optimoitu toimimaan täydellisesti kaikilla mahdollisilla laitteilla. Lisäksi monilla alustoilla on käytössä erillinen sovellus, joka voidaan ladata erikseen käytettäväksi. Niiden avulla pääset shorttaamaan hyvin helposti ja nopeasti.

Shorttaaminen on kerännyt paljon huomiota

Shorttaaminen ei ole todellakaan uusi keksintö sijoittamisen maailmassa. Se on kuitenkin kerännyt erityisen paljon huomiota viimeisten vuosien aikana. Varsinkin koko Game Stop -kohu sai hyvin monien ihmisten huomion kääntymään tähän sijoittamis tapaan.

Kieltämättä, se kerää myös varsin paljon keskustelua siitä, onko se kannatettava tapa sijoittaa vai ei. Loppujen lopuksi kyseessä on uskomattoman mielenkiintoinen tapa, koska se käyttää hyödyksi kurssien laskemista, toisin kuin suurin osa muista vaihtoehdoista. Silti sijoittajan kannattaa aina pitää mielessä tämän olevan parempi vaihtoehto vain kokeneille sijoittajille.