Siirry suoraan sisältöön

Metso Outotec osake

Harvia osake

Metso Oyj (aiemmin Metso Outotec) on suomalainen kaivos-, teknologia- ja konepajateollisuusyritys, Yhtiön voidaan katsoa saaneen alkunsa 1940-luvulla, kun Suomen valtion omistamat konepajat ja metalliteollisuusyritykset yhdistettiin Valtion Metallitehtaat-yritykseksi. Tästä yhtiöstä tuli vuonna 1951 Valmet.

Rauma syntyi vuonna 1991, kun Yhtyneet Paperitehtaat ja Rauma-Repola fuusioitiin Repola Oy:ksi. Rauma-yhtiö toi konserniin tytäryhtiöt; Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Rauma Oy ja Oy W. Rosenlew Ab. Yhtiön toimialaan ja tuoteperheeseen kuuluivat Timberjack-metsätyökoneet, Sunds Defibrator -kuitutekniikkalaitteet, Nordberg-kivenmurskaimet ja Neles Controls -venttiilit ja -säätöjärjestelmät.

Vuonna 1998 Valmet ja Rauma fuusioituivat yhdeksi suureksi yhtiöksi (n. 32 000 työntekijää 50 maassa). Rauman ja Valmetin fuusiossa saatiin suunta yhtiön keskittymiselle seuraaviin teknologioihin. Uuden yhtiön toimialaa olivat paperikoneet, metsäkoneet, kuitutekniikka ja kivenmurskaamot.

Metsoksi nimi vaihtui vuonna 1999.

Metso laajensi ja keskitti osaamistaan erikoisosaamisaloillaan:

 • sellu-, paperi- ja energiantuotantoteknologiat

 • kiviainesten käsittelylaitteet,

 • kaivoskoneet ja -laitteet

 • metallinjalostusteknologiat

Yhtiötä laajennettiin ja kehitettiin yrityskauppojen ja fuusioiden kautta. 2000-luvulla yhtiö myi kierrätysliiketoiminnan ja metsäkoneliiketoiminnan keskittäen osaamisalueitaan. Samaan aikaan tuotteiden ja palveluiden kattavuutta laajennettiin ja kehitettiin jäljellejääneillä liikealoilla.

Vuonna 2008 Metso oli kasvanut Suomen yhdeksänneksi suurimmaksi yritykseksi. Metson liiketoiminnat olivat jakautuvat kolmeen sektoriin; Metso Paper, Metso Minerals ja Metso Automation. Työntekijöitä yhtiössä oli yli 28 000 ja liikevaihto oli 6,4 miljardia euroa. Vuosi 2008 olikin Metson historian paras liikevoiton ja liikevaihdon osalta siihen mennessä. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti ja nopeasti heikentynyt markkinatilanne pakotti Metson aloittamaan mittavat toimet toimintansa sopeuttamisessa.

Sopeuttamisen aikana 2009-2013 yhtiöstä kitkettiin pois ylimääräisiä rönsyjä, tehostettiin toimintaa ja keskityttiin huippuosaamisalueisiin. Vuonna 2014 Metso jakaantui kahdeksi pörssiyhtiöksi. Valmet Oyj sai hoitaakseen Metson sellu-, paperi. ja voimantuotantoliiketoiminnat. Metso Oyj alaisuudessa jatkoivat kaivos ja maarakennus- sekä automaatio-liiketoiminnat. Vuoden lopussa 2013 yhtiö vähensi omistusosuuttaan Valmet Automotivessa (Uudenkaupungin Autotehdas), jonka seurauksena se ei ollut enää Metson tai Valmetin tytäryhtiö.

Nykyinen Metso syntyi Metso Mineralsin ja Outotecin fuusiossa heinäkuussa 2020. Uusiutunut Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Yhtiö parantaa asiakkaidensa energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisää asiakkaiden tuottavuutta ja vähentää ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisensa avulla. Yhtiö on tässä aivan alansa huippua ja edelläkävijä.

Yhtiö työllistää noin 16 000 ihmistä.

Pörssissä Metson osake on ollut vuodesta 2006 Helsingin Pörssissä tai siis nykyisessä Nasdaq Helsingissä.

Metson taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj julkaisee taloustietonsa, taloudelliset tavoitteensa sekä toimintasuunnitelmansa sijoittajakalenterinsa mukaan. Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat tällä hetkellä:

 • Markkinoiden kasvua nopeampi liikevaihdon kasvu

 • Palveluliiketoiminnan kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa

 • Liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia eriä 11-16% (viimeisin raportoitu 17%)

 • Luottoluokituksen säilyttäminen ‘Investment Grade’ -tasolla

 • Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta

 • Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti

Metso Oyj:n osakkeen ydinominaisuudet

Osakesijoittamisen alkeet haltuun
Bonusten lunastusprosessi nettikasinoissa: kattava opas uusille pelaajille

Tässä on joitain Metso Oyj:n osakkeen tärkeimpiä ominaisuuksia:

 • Osakkeen hinta: 30.1.2024 osakekurssi oli 9,292 €

 • Markkina-arvo: Yhtiön markkina-arvo on 7703 MEUR.

 • P/E-suhde: Price-Earning (P/E) -suhde on 14,30, mikä voi antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka markkinat arvostavat yritystä suhteessa sen tuloihin.

 • EPS: Osakekohtainen tulos (EPS) on 0,65, joka on osa yhtiön voitosta, joka on kohdistettu kullekin ulkona olevalle kantaosakkeelle.

 • Osinko ja tuotto: Osinkotermiini on 0,30 ja tuotto 3,23 %.

Markkinoilla ennustetaan 10 euron osakkeen hinta saavutetaan taas pian ja matka kohti aikaisempia huippuhintoja jatkuu.

Onko Metson osake sijoittamisen arvoinen?

Se, että onko jokin osake sijoittamisen arvoinen, on subjektiivinen kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Vastaus riippuu pitkälti siitä, että miten ja millaisia tuottoja sijoittaja odottaa. Toiset sijoittajat haluavat tuottoja osakekaupoista ja toiset tyytyvät osinkotuottoihin. Toiset haluavat nopeita ja suuria tuottoja; toiset keräävät vähän pienempiä tuottoja pidemmän aikaan. Sijoituspäätöksen tekemiseksi on tärkeää tutkia yhtiön taloudellista tilannetta, kilpailukykyä, markkina-asemaa ja tulevaisuudennäkymiä.

Metso Oyj:n osakkeiden arvostus on ollut viime vuosina keskimääräistä tasoa alhaisempi. Tämänhetkinen osinkotuotto saattaa kuitenkin nousta jo lähes 4,2 prosenttiin.

Sijoituskohteena Metson osake on vakaa ja varma sijoituskohde sijoittajalle, joka haluaa varmoja osinkotuottoja. Suuria tuottoja ei välttämättä vielä tule, mutta yhtiön toimialat ovat kovaa kehittyviä aloja ja Metso on alallaan etulinjassa. Osake tuottaa mukavasti osinkoa vuosittain ja tuotto varmastikin paranee lähitulevaisuudessa.

Mitä ottaa huomioon Metsoon sijoittaessa?

Metso Oyj on jo vanha ja varsin pitkään toiminut yritys. Se on ollut lisäksi aina yksi alansa huippuja ja pioneereja kehittäen uutta ja tehokkaampaa koko ajan. Yhtiö on sitoutunut varsin voimakkaasti 1.5 asteen tavoitteeseen sekä ympäristöystävällisyyteen. Yhtiö kehittää uutta ja päivittää olemassa olevia tekniikoitaan ja koneitaan ympäristöystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja vähäpäästöiseksi.

Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa jo useita ympäristöystävällisiä tekniikoita ja laitteita, jotka ovat 30-40% vähäpäästöisempiä ja jättävät huomattavan pienen hiilijalanjäljen aiempaan nähden. Monet tekniikat ja laitteet hyödyntävät tuotannosta vapautuvaa energiaa tai vaihtoehtoisia energialähteitä. Ympäristöystävällisyys ja alhaisemmat päästöt on saavutettu heikentämättä teknologian tai laitteen tuotantotehokkuutta ja käytettävyyttä. Uutta teknologiaa kehitetään myös koko ajan.

Metson teknologiat, laitteet ja palvelut on suunnattu aloille, jotka ovat suurten mullistusten kourissa ympäristövaikutusten ja päästöjen alentamiseksi. Yhtiö parantaa asiakkaidensa energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisää asiakkaiden tuottavuutta ja vähentää ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisensa avulla.

Laite- ja teknologiapäivityksiä ja -muutoksia ympäristövaikutusten ja päästöjen vähentämiseksi ja minimoimiseksi ei aina vielä vaadita viranomaisten toimesta, mutta se lisääntyy koko ajan.

Metso Oyj on hyvässä tilanteessa siinä kohtaa, kun mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä ja metallinjalostuksessa toimivien yritysten suuntaan alkaa tulemaan kasvavaa painetta ympäristövaikutusten ja päästöjen minimoimiseksi ja alentamiseksi. Markkinat ovat osaltaan varsin varmasti Metso Oyj:n heidän huippuosaamisensa ja kokemuksensa takia. He voivat alkaa myymään uusia koneita ja vanhojen koneiden päivityksiä ja muutostöitä. Metso pystyy toimittamaan koneita, laitteita ja teknologiaa kattamaan asiakkaan tuotantoprosessin. Lisäksi Metso tarjoaa tuotteilleen huolto-, kunnossapito- ja tukipalvelut. Muutamia näistä edistyneistä tuotteista ja teknologioista ei tarjoa kukaan muu.

Tämä siirtymä ympäristöystävällisyyteen ja vähäpäästöisyyteen merkitsee Metsolle lisääntyvää myyntiä, joka tuottaa Metson suunnitelmallisuudella tulosta. Hyvä tulos tuo puolestaan osinkoa osakkaille.

Pikalaina: Väliaikainen rahoitusvaihtoehto taloudellisiin haasteisiin

Metso Oyj sijoittajien osakesalkuissa

Metso Oyj:n osakekurssi heilahtelee ja elää jatkuvasti yrityksessä tapahtuvien muutosten, pörssitapahtumien, maailman tilanteen ja markkinoiden johdosta. Näin tekee kaikkien pörssiin noteerattujen yhtiöiden osakkeet. Välillä osakkeen arvo tippuu melko huomattavastikin, mutta sitten se palaa yleensä melko nopeasti edeltävälle tasolle tai vähän ylitsekin. Yleissilmäyksellä osake on kuitenkin vakaa ja varma sijoituskohde.

Osakkeen kiinnostavuutta lisää myös se, että Metsolla on selkeät taloudelliset ja liiketoiminnalliset tavoitteet ja päämäärät. Yhtiö on sitoutunut voimakkaasti 1.5 asteen tavoitteeseen. Yhtiössä panostetaan rajusti ympäristöystävällisyyteen, vähäpäästöisyyteen ja vihreään tuotantoon. Tämä pätee niin Metson omassa toiminnassa ja tuotteissa kuin heidän tuotteissaan.

Metso Oyj on ollut kuitenkin aliarvostettu osake johtuen kurssiheilahteluista ja muutoksista yrityksessä. Yhtiö on kuitenkin kasvanut ja vahvistunut koko ajan. Metson osake on suosittu sellaisten sijoittajien salkuissa, jotka hakevat varmaa tuottoa pidemmällä aikavälillä. Metson osake on ja on ollut vakaa ja varma sekä kurssikehitykseltään että osinkotuotoilta.