Siirry suoraan sisältöön

Alat joihin et ehkä ole harkinnut sijoittaa – mutta kannattaisi

Alat joihin et ehkä ole harkinnut sijoittaa – mutta kannattaisi

Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Nykyään netissä on monia sijoitusalustoja, joilla sijoittaminen ja treidaaminen on tehty helpommaksi kuin koskaan aiemmin. Ihmiset voivat aloittaa sijoittamisen helposti pienilläkin summilla jollakin netin sijoitusalustoilla.

Nykyään sijoittaminen ei rajoitu pelkästään osakekauppoihin, vaan sijoittaa voi myös erilaisiin rahastoihin, indekseihin, hyödykkeisiin sekä fiat-valuuttoihin ja kryptovaluuttoihin. Sijoituksissa voi hyödyntää erilaisia työkaluja, kuten rajoittaa tappioita tai myydä osakkeen automaattisesti sen saavuttaessa tietyn hinnan.

Lisäksi nykyään sijoittamiseen liittyvää tietoa ja tukea on saatavilla enemmän kuin koskaan – tietenkin myös netissä. Markkina-analyysit, strategiat, blogit ja uutiset löytyvät helposti netistä. Tosin tietoa etsiessä kannattaa aina olla kriittinen ja varmistaa, että tiedot ovat peräisin luotettavasta lähteestä.

Kuka tahansa voi ryhtyä tutustumaan sijoittamisen saloihin netissä, ja joillakin alustoilla omia taitoja voi harjoitella ilmaisella kokeilutilillä, jossa ei tarvitse sijoittaa omia varoja. Tosin silloin onnistuneet sijoitukset ja kaupat eivät myöskään tuo oikean rahan voittoja.

Perinteiset alat, kuten energia, metsäteollisuus, autoteollisuus ja kulutustavarat ovat aloja, joille sijoittamisen moni kokee turvalliseksi, sillä niillä voi käydä kauppaa monien vakiintuneiden suuryritysten osakkeilla ja aloihin keskittyvillä rahastoilla. Nykyään tarjolla on kuitenkin laajasti eri alojen yrityksiä, joiden osakkeisiin voi olla kannattavaa sijoittaa, sillä ne tarjoavat vaihtoehtoja perinteisten sijoituskohteiden rinnalla. Kannattaa siis tutustua myös hieman epätavallisimpiin aloihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sijoitusmarkkinoilla.

iGaming-ala

iGaming-ala on yksi nopeimmin kasvavista aloista globaalisti. iGaming tarkoittaa rahapelien pelaamista netissä, ja alaan kuuluvat niin nettikasinot, netin vedonlyöntisivustot, nettikasinopelien ja -ohjelmistojen kehittäjät sekä startup-yritykset. Nettikasinot ovat alan näkyvin ja merkittävin tuotos – nettikasinoita on markkinoilla jo tuhansia ja uusia syntyy tiuhan tahtiin.

iGaming-alan kasvuvauhti on huomionarvoista: iGaming-alan globaalien markkinoiden arvioidaan kasvavan noin 11,7 prosentin vuositahdilla vuosina 2023-2030. Grand View Researchin tekemän raportin mukaan iGaming-alan markkinoiden koko globaalisti tarkasteltuna oli 63,5 miljardia dollaria vuonna 2022.

iGaming-alaan sijoittaminen ei ole vielä valtavirtaa, mutta siinä piilee potentiaalia alan ennakoidun kasvun ja alati kasvavan pelaajamäärän perusteella. Washington University -yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan verkon rahapelimarkkinat kilpailevat vuosittain yli 6 miljardista pelaajasta, mikä on valtava määrä. Koska kilpailu alalla on kovaa, on yritysten pystyttävä jatkuvasti innovoimaan ja pysymään trendien aallon harjalla.

iGaming-alalla on suuryrityksiä, jotka ovat listautuneet pörssiin, ja joiden osakkeilla voi käydä kauppaa. Koska iGaming-ala on monimuotoinen, on hyvä erottaa eri tyyppiset yritykset ja niiden osakkeet toisistaan. Muun muassa ruotsalaiset kasinopelien valmistajat NetEnt ja Evolution Gaming on listattu Tukholman pörssissä. Myös suuret kansinvälisesti toimivat nettikasinot Betsson ja Unibet ovat pörssilistattuja yrityksiä. Kuten minkä tahansa muunkin sijoituksen kohdalla, ennen iGaming-alan toimijoiden osakkeisiin sijoittamista on hyvä ottaa selvää yrityksen suoritumisesta, tulevaisuuden näkymistä ja potentiaalisista riskeistä.

Peliala

iGaming-alan lisäksi myös peliala on ollut vahvasti nousujohteinen. Digitaalisten pelien pelaaminen on äärimmäisen suosittu harrastus ympäri maailman. Pelaamista ei enää pidetä tietyn pienen joukon puuhana, vaan pelaamista harrastavat kaiken ikäiset. Pelaamisen suosion takana on teknologian kehitys, mobiilipelaamisen yleistyminen, e-urheilun näkyvyys sekä asenteiden muutos pelaamista kohtaan.

Pelialan markkinoiden koko globaalisti vuonna 2022 oli 13,3 miljardia dollaria, kun vastaavasti vuonna 2019 se oli 3,9 miljardia dollaria. Kasvu on muutamassa vuodessa ollut todella huimaa. Alan kokonaisarvo pomppasi etenkin mobiilipelaamisen yleistyessä ja kasvaa edelleen.

Uusia pelialan yrityksiä syntyy satoja vuodessa, ja yhä useampi alalla menestyvä listautuu pörssiin, mikä puolestaan luo uusia mahdollisuuksia pelialasta kiinnostuneille sijoittajille. Monet yrityksistä aloittavat startuppina, jotka voivat olla tuottoisia niille sijoittajille, jotka sijoittavat niihin yrityksen alkutaipaleella, mikä on puolestaan erittäin riskialtista.

Kenties tunnetuin pelialan sijoitusilmiö oli vuonna 2021 tapahtunut Game Stop -osakkeen shorttaus. Asian ympärillä vellonut kohu toi pelialaan sijoittamisen myös niiden tietoisuuteen, joille ala oli aiemmin tuntematon.

Peliala on sijoituskohteena vielä suhteellisen nuori, mutta se tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia. Nuori ikä tekee alan ennustettavuudesta hieman haastavampaa kuin perinteisten alojen. Peliala tulee kuitenkin todennäköisesti kasvamaan myös lähivuosina, mikä luo pelialasta kiinnostuneille uusia sijoituskohteita ja -mahdollisuuksia.

Terveydenhuoltoala

Terveydenhuoltoalaan sijoittaminen ei ole tavatonta, sillä se on ollut monien sijoittajien kiikarissa jo pitkään. Terveydenhuoltoalan osakkeisiin sijoittaminen on ollut nousujohteista, alan tulevaisuuden näkymät ovat asiantuntijoiden mielestä sangen valoisat. Alan sijoituksiin kuuluvat niin terveyspalveluita tarjoavat yritykset, lääkeyhtiöt kuin terveydenhuoltoalan kiinteistöihin sijoittavat yritykset, ja sijoituksia voi tehdä esimerkiksi suorien osakeostojen ja rahastojen kautta.

Väestön ikääntyessä ja ihmisten eliniän noustessa terveydenhuollon palveluita tarvitaan koko ajan enemmän. Samalla elintason nousu tuo mukanaan elintapoihin liittyviä sairauksia, joiden esiintyvyys on nopeassa kasvussa globaalisti. Lisäksi ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita oman terveytensä ja hyvinvointinsa parantamisesta.

Terveydenhuolto on digitalisoitunut kovaa vauhtia, mikä on tuonut uusia mahdollisuuksia alan toimijoille. Esimerkiksi etälääkäripalvelut ovat yleistyneet nopeasti, samoin kuin palvelujärjestelmien digitalisoituminen. Etenkin terveysteknologian alan yrityksiin kohdistuu kovia odotuksia. Terveysteknologialla tarkoitetaan kaikkea terveydenhuoltoon liittyvää teknologiaa, mukaan lukien hoitoa tukevat laitteet, diagnostiikka ja digitaaliset terveyspalvelut. Terveysteknologian kehityksessä tehdään yhteistyötä myös muiden alojen kanssa. Terveysteknologian kehityksessä hyödynnetään muun muassa keinoälyä, robotiikkaa ja lisättyä todellisuutta.

Terveydenhuoltoala on monimuotoinen, joten siihen sijoittaminen tarjoaa monia eri vaihtoehtoja. Ala on kasvava ja siltä odotetaan jatkuvasti uusia innovaatioita ja kehitystä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia sijoittajille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suuriin tuotto-odotuksiin korkeita arvostuksia, mikä on otettava huomioon ennen sijoitusten tekemistä. Vaikka terveydenhuoltoala ei ole sijoituskohteena tavaton, kannattaa kiinnittää huomiota sen vähemmän tunnettuihin sektoreihin sekä etenkin digitalisaation ja teknologian kehityksen vaikutuksiin alalla.

Teknologiset innovaatiot sijoituskohteena

Teknologia on ala, joka muokkaa maailmaamme nopealla tahdilla. Teknologia-ala ei ole yksiselitteinen, mutta kaikessa kattavuudessaan se on ala, jonka kasvulle ja kehitykselle ei näy loppua. Teknologia-ala on monipuolinen, ja alalla syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, mikä itsessään muovaa niin koko alan kehitystä kuin vaikuttaa myös muiden alojen kehityskulkuihin.

Yksi teknologia-alan nopeimmin kehittyvistä osa-alueista on tekoäly. Tekoäly nousee jatkuvasti uutisotsikoihin, ja sen kehitykseltä odotetaan paljon. Tekoäly on jo osa ihmisten arkea, sillä sitä käytetään hyvin monella alalla. Teköälyllä tarkoitetaan tietokoneen osaamista ja oppimista, jonka avulla voidaan korvata joitakin ihmisen tekemiä töitä, kuten suuren datamäärän käsitteleminen ja analysoiminen.

Tekoälyalaan sijoittaminen on jo nouseva trendi, ja alan monipuolisuuden ansiosta se tarjoaa monia mahdollisuuksia. Teköälyyn keskittyviin osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen tarjoavat kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, mutta koska ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva, liittyy siihen sijoittamiseen myös riskejä.

Toinen teknologia-alan vahdilla kasvava osa-alue on robotiikka. Robotteja käytetään niin kodeissa kuin teollisuudessa, ja robotiikkaa hyödynnetään jo lukuisilla aloilla. Esimerkkejä robotiikan käytöstä ovat muun muassa erityistä tarkkuutta vaativia kirurgisia toimenpiteitä suorittavat robotit sekä dronet, joita nähdään niin armeijan valvontakäytössä kuin sisällöntuotannossa.

Lisäksi finanssiteknologia ja kyberturvallisuus ovat teknologia-alan osa-alueita, joille sijoittaminen voi kantaa hedelmää, sillä ne ovat vahvasti kasvussa. Tosin tällaisiin megatrendeihin kuuluviin sijoituskohteisiin liittyy myös riskinsä, sillä ne voivat olla luonteeltaan hyvinkin spekulatiivisia. Teknologisiin innovaatioihin sijoittaminen ei ole uutta, mutta teknologia-alan nopean kehityksen ansiosta alalla on aina uusia ja jopa yllättäviä sijoituskohteita, joita kannattaa pitää silmällä.

Muista huomioida riskit ja salkun hajautus

Ennen sijoittamisen aloittamista on hyvä opetella sijoittamisen perusteet ja tutustua sijoittamisen strategioihin ja työkaluihin. Lisäksi on ehdottoman tärkeää luoda oma sijoitusstrategia, jota noudattaa. Sijoittamista varten kannattaa aina allokoida budjetti, ja huolehtia siitä, että koskaan ei sijoita suurempia summia kuin on valmis häviämään.

Omaa sijoitussalkkua kannattaa sekä hajauttaa että tasapainottaa, sillä se pienentää markkinoiden heilahtelun aiheuttamaa riskiä. Jos yksi sijoitussalkun omaisuuseristä menettää arvoaan, mutta toinen voi tuoda tuottoa, mikä näin kompensoi salkun kokonaisarvoa. Sijoitussalkkua voi hajauttaa esimerkiksi eri sektorien osakkeilla kuin myös eri omaisuuserillä. Lisäksi salkkua voi hajauttaa myös ajallisesti. Salkun sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä siihen muutoksia eli tasapainottaa salkkua.

Sijoitusten tuotto riippuu pitkälti riskistä, jonka on valmis ottamaan. Lisäksi tuottoihin vaikuttaa sijoitushorisontti sekä tehdyn sijoituksen ajoitus. Ennen tietylle alalle sijoittamista on tärkeää tuntea sen lainalaisuudet ja riskit. Etenkin alat, joilla on suuri tuottopotentiaali pitää vastaavasti sisällään myös merkittäviä riskejä. Alat, joille sijoittaminen ei ole valtavirtaa, tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta riskit kannattaa aina pitää mielessä.