Siirry suoraan sisältöön

Mitä eroa on osake- ja kryptosijoittamisella?

Mitä eroa on osake- ja kryptosijoittamisella?

Osake- ja kryptosijoittaminen ovat molemmat suosittuja tapoja kasvattaa varallisuutta. Vaikka niiden avulla voi saada tuottoja pääomalle, niiden toiminta on kuitenkin hyvin erilaista. 

Osakesijoittamisessa sijoittaja voi ostaa osuuden yrityksestä, mikä voi hyödyttää häntä osinkojen ja osakkeen arvonnousun kautta. Kryptovaluutat puolestaan ovat digitaalisia valuuttoja, joiden arvo saattaa nousta tai laskea riippuen markkinoiden liikkeistä. 

Vaikka monet pitävät vielä nykyään kryptoja hankalampana kuin osakkeita sijoittamisen kannalta, bitcoinien ostaminen on helppoa hyvien ohjeiden avulla. Ennen sijoittamista on kuitenkin syytä pohtia sitä, kumpi näistä omaisuuseristä sopisi lukijalle paremmin.

Osakkeet ja kryptot – miten ne eroavat toisistaan?

Osakkeet ja kryptovaluutat ovat pohjimmiltaan hyvin erilaisia omaisuuseriä monella tapaa. Osakkeiden kautta sijoittajat voivat saada omistusosuuden yhtiöstä, mikä taas antaa sijoittajalle oikeuden ansaita osinkoja ja hyötyä sen kurssin noususta. 

Ne ovat hyvin perinteinen tapa tehdä sijoituksia rahamarkkinoilla. Samoin osakkeet ovat keskeinen osa talousjärjestelmäämme, sillä yritykset voivat kerätä rahoitusta toimintaansa myymällä osakkeitaan ulkopuolisille. 

Kryptovaluutat ovat taas puhtaasti digitaalisia omaisuuseriä, jotka eivät sinänsä luo omistusoikeutta minkään yrityksen suhteen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sitä vastoin sijoittajat voivat ostaa yksittäisiä kolikoita tai niiden osia erilaisilta kauppapaikoilta.

Kryptot pohjautuvat lohkoketjuteknologiaa, joka on viime kädessä hajautettu ja julkinen tilikirja. Kaikki lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot validoidaan erilaisten konsensusmekanismien avulla, jolloin voidaan varmistaa, että kaikki tapahtumat on varmasti kirjattu oikein julkiseen tilikirjaan.

Lisäksi kryptovaluutoille voidaan kehittää erilaisia käyttötapauksia, kun taas osakkeiden kohdalla ne ovat hyvin vakiintuneita. Krypto voi toimia maksuvälineenä sekä esimerkiksi hallintatokenina, jolloin sen omistaja voi olla mukana päättämässä kryptoprojektin tulevaisuutta.

Osakkeiden ja kryptojen sääntely eroaa merkittävästi

Koska osakemarkkinat ovat olleet pystyssä jo pitkään, ne ovat myös erittäin hyvin säänneltyjä ja toimivat vakiintuneisiin käytäntöihin perustuen. Sijoittajien on tässä mielessä turvallista tehdä kauppaa tunnettujen toimijoiden kautta. 

Koska sääntely on pitkälle kehittynyttä, kaikkien osakemarkkinoilla toimivien yritysten on noudatettava tiukkoja sääntöjä. Mikäli epäasianmukaista toimintaa havaitaan, se voi johtaa helposti osakepörssin toimiluvan peruuttamiseen ja oikeudenkäynteihin. 

Kryptomarkkinat ovat taas vähemmän säänneltyjä ja luonteeltaan hajautetumpia. Tässä mielessä niiden sääntely on myös hyvin haastavaa, koska joidenkin kryptojen toiminnan takana ei ole yksittäistä toimijaa, johon sääntelyä voidaan kohdistaa. 

Monissa maissa on aloitettu kryptovaluuttojen sääntelyn kehittäminen, millä on ollut merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi Bitcoinin hintaan. Varsinkin Yhdysvalloissa toimiva arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on keskeisessä osassa kryptovaluuttojen sääntelyn kohdalla.

Sääntelyn puute voi tarjota enemmän yksityisyyttä ja vapautta kryptosijoittajille kuin osakkeisiin sijoittaville. Samalla se lisää kuitenkin merkittävästi petosten ja huijausten määrää, koska markkinoita ei valvota kovinkaan tehokkaasti.

Osakkeiden ja kryptojen volatiliteetti – riskit tarkastelussa

Mikäli on aloitteleva sijoittaja, voi olla järkevää valita ensi alkuun jokin passiivinen indeksirahasto ja aloittaa sijoittaminen sellaisen kautta. Ne ovat erittäin alhaisen riskitason sijoituskohteita, joissa suuret tappiot ovat todella epätodennäköisiä.

Samoin osakemarkkinat ovat ylipäätään huomattavasti matalamman volatiliteetin sijoituskohde kuin kryptot. Kryptovaluuttojen hinnat voivat nimittäin vaihdella voimakkaasti jopa yhden päivänä aikana – parhaillaan tai pahimmillaan nousut ja laskut ovat useita kymmeniä prosentteja. 

Tämä korkea volatiliteetti johtuu pitkälti kryptomarkkinoiden erittäin spekulatiivisesta luonteesta ja siitä, että sillä nähdään olevan paljon potentiaalia tulevaisuudessa. 

Toki osakemarkkinoiltakin voi löytää korkean riskitason sijoituskohteita, kuten monet startup-yritykset tai muut vastaavat, jotka pyrkivät vasta luomaan uutta tuotetta.  Isossa kuvassa kryptot vastaavat tällaisia yrityksiä, eikä kryptomarkkinoilta ole mahdollista löytää tasaisen varmoja suorittajia – ainakaan vielä.

Mitä tästä volatiliteetistä sitten kannattaa ajatella? Jos haluat etsiä korkean tuoton sijoituskohteita, silloin kryptot ovat hyvä vaihtoehto. Niiden kohdalla pitää vain ymmärtää se, että rahat voivat myös hävitä nopeassa tahdissa. Parhaillaan voitot taas saattavat olla jopa tuhansia prosentteja, joten kaikki on mahdollista.

Mikäli taas haluaa saada tasaisempaa mutta hitaampaa arvonnousua, silloin osakemarkkinat ovat parempi vaihtoehto. 

Toisaalta on hyvä ymmärtää, että vain harvat sijoittajat laittavat kaikki rahansa indeksirahastoihin tai ETF:iin varmojen tuottojen toivossa. Sitä vastoin monet harrastavat hajauttamista, jolloin muutama prosentti salkusta on sijoitettu suuren riskin sijoituskohteisiin kuten kryptoihin.

Osakkeet ja kryptot – Yhteenveto

Osake- ja kryptosijoittaminen tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden vaurastua. Ne ovat kuitenkin pohjimmiltaan hyvin erilaisia, ja varsinkin kryptoihin liittyy todella suuria riskejä. 

Varmin tapa kartuttaa omaa varallisuutta pääoman avulla on osakesijoittaminen. Jos taas haluaa tähdätä korkeammalle ja on valmis ottamaan riskejä, kryptot ovat tällöin erinomainen vaihtoehto. Parhaillaan ne voivat mahdollistaa todella suuria tuottoja, mutta silloin myös mahdollisuus rahojen menetykseen kasvaa merkittävästi. 

Molemmat sijoitusmuodot voivat olla erittäin tuottoisia, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. Monet sijoittajat hajauttavat salkkuaan ja ostavat sekä osakkeita että kryptoja. Tärkeintä on vain tehdä riittävästi taustatyötä ja valita sellaisia sijoituskohteita, jotka sopivat omaan tyyliin ja salkkuun parhaiten.