Siirry suoraan sisältöön

Kesko osake

Kesko osake

Kesko Oyj kuuluu vaihdetuimpien suomalaisosakkeiden joukkoon, sillä kyseessä on K-ryhmän perustaja. Monelle suomalaiselle sijoittajalle Kesko on vaikuttanut kannattavalta sijoitukselta siksi, koska Suomen päivittäistavarakaupoille on aina tarvetta. Vaikka kriisitilanne iskisi Suomeen, K-kaupat eivät maasta häviä, sillä ruokaa ja elintarvikkeita tarvitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Tässä artikkelissa tutustumme Keskon historiaan ja Kesko osakkeeseen sijoituskohteena.

Keskon historia

Kesko on verrattain vanha yritys, joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1940 alkaen. Tänä vuonna neljä tukkuliikettä ympäri Suomea yhdistivät voimansa ja muodostivat yhteisen tukkuyrityksen nimeltä Kesko. Yritys tuotti alkuaikoinaan esimerkiksi margariinia, leipomotuotteita, tulitikkuja, lihaa, kahvia sekä vaatteita. 1900-lopulla Kesko Oyj kuitenkin luopui tukkutoiminnastaan suurimmilta osin ja siirtyi päätoimisesti kaupan alalle.

K-kaupat ovat nykyään erittäin tuttu näky suomalaisessa katukuvassa muiden päivittäistavarakauppojen rinnalla. Kesko on onnistunut säilyttämään vahvan aseman esimerkiksi S-ryhmän kauppojen rinnalla, jotka ovat Keskon suurimpia kilpailijoita. Kesko on suomalaisen salkussa hyvin yleinen sijoitus, sillä yrityksen tulevaisuudennäkymien uskotaan olevan hyvät.

Nykyään Keskolla on peräti 1800 kauppaa Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa sekä Valko-Venäjällä. Yrityksen toiminta on siis tänä päivänä huomattavasti kansainvälisempää globalisaation ansiosta.

Mitä eroa on Kesko A ja B osakesarjoilla?

Jos on tutkaillut pörssiä ja Keskon osaketta, on todennäköisesti huomannut, että Keskolla on itse asiassa kaksi osakesarjaa. Kesko A ja Kesko B osakesarjojen ainoa ero on oikeastaan siinä, että osakeryhmillä on eri äänimäärät. Kesko A saa yhtiökokouksessa 10 ääntä, kun Kesko B sarjalla ääniä on 1.

Yleisesti ottaen Kesko B on osakesarjoista vaihdetuin, sillä Kesko A osakesarjan osakkeet keskittyvät pääosin suursijoittajille. Tästä syystä moni sijoittaa Kesko B osakkeeseen, vaikka se onkin hieman kalliimpi. Sen tuotto-odotukset ovat nimittäin hieman korkeammat aktiivisemman vaihdon vuoksi. Toisaalta sijoitusriskikin on hieman korkeammalla.

Miksi Kesko osakkeeseen sijoitetaan?

Kesko osakkeeseen sijoitetaan aktiivisesti siksi, että Keskon dominoima kaupan ala ei noin vain romahda. Toki jokaisen sijoittajan kannattaa hajauttaa osakesijoituksia eri maiden osakkeiden ja eri alojen välillä. Kesko osakkeen suosio on kasvanut erityisesti epävarmoina aikoina, kun muiden yritysalojen tuotanto on syystä tai toisesta laskenut.

Kesko koetaan siis varmempana sijoituksena nykyajan epävarmoilla osakemarkkinoilla. Kukaan ei voi väittää vastaan sille, että ruokatarvikkeille on aina tarvetta. K-kaupoilla on suomessa myös erittäin hyvä maine muiden ruokakauppojen rinnalla.

Millaiseen sijoitussuunnitelmaan Kesko osake soveltuu?

Se, millaisiin osakkeisiin päätetään sijoittaa, riippuu pitkälti siitä, millainen sijoitussuunnitelma sijoittajalla on. Keskoa suosivat erityisesti kokemattomammat ja pitkällä aikavälillä sijoittavat. Tämä johtuu siitä, että yleensä Keskon kaltaiset osakkeet kasvavat pitkällä aikavälillä. Tällöin sijoittaja voi saada tuotto korkoa-korolle-ilmiön ansiosta. Osakkeen vaihteluita pystyy tasoittamaan hajauttamalla sijoituksiaan ajallisesti. Useimmiten Keskoon sijoitetaankin tietty summa joka kuukausi.

Toisaalta lyhyellä aikavälillä sijoittavat eivät välttämättä kiinnostu yhtä paljon Keskon matalatuottoisemmasta osakkeesta.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä

Keskon mielletään kyllä olevan matalariskisempi sijoituskohde kuin monet muut yksittäiset osakesijoitus, mutta tämä ei poista sijoittamiseen liittyviä riskejä. Keskon osake on laskenut esimerkiksi lama- ja kriisiaikoina muiden suomalaisten osakkeiden mukana. Yleinen taloustilanne vaikuttaa siis myös siihen, miten suomalaiset kuluttavat.

On siis mahdollista, että kun pörssikurssit laskevat, laskee myös Keskon osake. Koska osakemarkkinat ovat luonnostaan epävarma ympäristö, ei koskaan voida taata, että osakkeen arvo nousee. Toki analyysien, hajauttamisen ja pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmien avulla erilaisia riskejä pystytään madaltamaan. Kesko on ja tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin olemaan suomalaisten keskuudessa suosittu sijoituskohde.